Fynske kommuner i vildrede om nyt beredskab

I øjeblikket er de fynske kommuner ved at behandle den kommende plan for risikobaseret dimensionering af Beredskab Fyn. Det har givet anledning til debat i flere af kommunerne. I Langeland Kommune er en beslutning om at forlade Beredskab Fyn udsat, i Svendborg advarer brandfolkene om, at dimensioneringen kan koste liv, og på Nordfyn har politikerne accepteret dimensioneringen trods advarsler fra brandfolkene.

I den nye plan for risikobaseret dimensionering er der lagt op til, at det operative beredskab reduceres ganske betydeligt – både i forhold til mandskab og materiel. En lang række brandstationer mister således en den af vognparken, og bl.a. nedlægges tre lifttendere. I mange kommuner reduceres bemandingen af førsteudrykningen, og ingen steder sker der en forøgelse af bemandingen.

I Langeland Kommune er det især udsigten til en ændret indsatslederordning, som har givet anledning til debat. Kommunen står nu til at få en ekstraregning på 324.000 kr. for at bevare en lokal indsatsledervagt, og det lader til at have skabt et politisk flertal for at forlade Beredskab Fyn. I denne uge valgte politikerne dog at udskyde beslutningen, men den 4. juli 2016 mødes byrådet til et ekstraordinært møde, hvor beredskabets fremtid skal drøftes.

Anderledes gik det i Nordfyns Kommune, hvor planen for dimensionering også var til politisk behandling på et ekstraordinært byrådsmøde i denne uge. Her stemte et stort flertal for den nye dimensionering. Nordfyns Kommune bliver ellers særligt hårdt ramt, da alle tre brandstationer i kommunen får reduceret bemandingen. I Bogense og Otterup reduceres 1. udrykningen fra holdleder og syv brandfolk til holdleder og fem brandfolk, mens Søndersø reduceres fra holdleder og fem brandfolk til holdleder og tre brandfolk. Udover den reducerede bemanding har de lokale brandfolk advaret mod konsekvenserne af, at lifttenderen i Bogense nedlægges, da personredning så skal ske fra autosprøjternes almindelige 11-meter-stiger, indtil en drejestige fra Odense eller en lift fra Årup kan være fremme. Advarslerne fik dog ikke politikerne til at skifte mening – kun to byrådsmedlemmer stemte imod dimensioneringen.

I Svendborg skal planen for risikobaseret dimensionering behandles mandag, og selv om hjælpestationen i Gudme – der ellers var lukningstuet – nu bliver bevaret, sker der en voldsom reduktion af brandstationen i Svendborg. I dag er der således et særligt 2-minutters-beredskab i dagtimerne, hvor der rykkes ud med fire fastansatte brandfolk, men det beredskab nedlægges. Desuden mister stationen en Hurtig Sluknings Enhed, en redningsvogn, en tanktender og en påhængslift. Særlig nedlæggelsen af redningsvogn har medført kritik fra brandfolkene, der mener, at dimensioneringen vil kunne komme til at koste liv. Hos Beredskab Fyn anerkender man, at serviceniveauet i Svendborg reduceres, men beredskabet fastholder, at man stadig holder sig indenfor de politisk fastsatte servicemål.

Opdateret: Artiklen er opdateret den 20. juni 2016. Beredskab Fyn oplyser, at der var en fejl i beredskabets materiale om den risikobaserede dimensionering, og at der derfor ikke – som det fremgik af materialet – sker en forøgelse af bemandingen 2. udrykningen i Odense. Endvidere er det tilføjet, at højderedningsassistance i Nordfyns Kommune både kan komme fra Odense og Årup. 

Annonce