Falck vil ikke byde på brandslukning i Ringsted

Der bliver tilsyneladende ikke tale om den helt store spænding, når Ringsted Kommune åbner kuverterne med tilbud på brandslukningen i kommunen. Opgaven er i øjeblikket i udbud, men det ser ud til, at der kun kommer et enkelt bud, nemlig Ringsted Brand & Rednings. Falck har tilsyneladende valgt ikke at afgive et bud, bl.a. fordi der i udbudsmaterialet stilles nogle krav, som vil gøre det vanskeligt for Falck at få økonomi i opgaven.

I Ringsted Kommunes udbudsmateriale stilles der det noget udsædvanlige krav, at brandslukningen skal ske med udgangspunkt i den nuværende kommunale brandstation på Køgevej, ligesom Ringsted Kommune fortsat skal eje store dele af det material, som skal anvendes til at løse brandslukningsopgaven. For Falcks vedkommende ville det betyde, at redningskorpset ville være nødt til at have to stationer i Ringsted, da der ikke vil være plads til Falcks øvrige aktiviteter på brandstationen.

Angiveligt har også udsigten til, at de nuværende deltidsbrandfolk i Ringsted ville sige deres job op, hvis Falck vandt udbuddet, været en del af baggrunden for Falcks beslutning om ikke at byde på opgaven.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om der er andre, der har budt på brandslukningen, men det anses for usandsynligt, og dermed ser det ud til, at de ressourcer, som Ringsted Kommune har anvendt på udbuddet, er spildt.

Annonce