Slut med nødtelefoner langs de danske motorveje

Om kort tid er det slut med de karakteristiske nødtelefoner, der er opsat med 2 kilometers mellemrum langs de danske motorveje. I de kommende måneder vil langt størstedelen af de ca. 1.350 nødtelefoner blive nedtaget, og kun nogle enkelte telefoner ved broer og tunneller bevares. Årsagen er den store udbredelse af mobiltelefoner, som har ført til, at der i 2016 kun var to egentlige nødopkald fra nødtelefonerne.

De seneste år er brugen af nødtelefonerne faldet drastisk. I 2010 var der således i alt 668 opkald, men i 2016 var det faldet til 98. De egentlige nødopkald faldt i samme periode fra 81 til kun to, mens langt størstedelen af de resterende opkald vedrørte tilkaldelse af vejhjælp.

Der er i alt ca. 1.350 nødtelefoner, som er opsat med to kilometers mellemrum langs alle danske motorveje. Men om ca. et halvt år vil der kun være 31 nødtelefoner tilbage. De kommer til at stå ved Limfjordstunnelen, Silkeborgmotorvejstunnelen, Guldborgsundtunnelen, Frederikssundsvejstunnelen og Bernstorffsvejtunnelen samt ved omkring 14 større broer.

Ved at nedlægge de mange nødtelefoner forventer Vejdirektoratet at spare omkring 4 mio. kr. om året i driftsomkostninger. Hertil kommer, at der over de næste 10 år i alt spares 56 mio. kr., som ellers skulle have været anvendt til at udskifte nedslidte nødtelefoner. De tilbageværende telefoner vil koste ca. 300.000 kr. i drift om året.

Arbejdet med at nedtage nødtelefonerne starter i næste måned og ventes at tage et halvt års tid.

Annonce