Viking Assistance får atter overskud i Danmark

Det norsk-ejede Viking Assistance fik sidste år et overskud på 0,8 mio. kr. på de danske aktiviteter. Det er samme niveau som året før, hvor Viking for første gang i mange år fik overskud. Regnskabet viser et stigende aktivitetsniveau hos det landsdækkende autohjælpsfirma, og antallet af medarbejdere er da også steget fra 18 til 25.

Viking har ikke selv stationer i Danmark, men har aftaler med et netværk af selvstændige autohjælpsvirksomheder, der udfører de danske autohjælpsopgaver via en vagtcentral, som Viking driver.

I 2023 havde Viking Assistance en bruttofortjeneste (omsætningen fratrukket variable omkostninger) på 15,6 mio. kr., mod 11,8 mio. kr. året før. Personaleomkostningerne steg dog også fra 9,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., og dermed endte bundlinjen på 0,8 mio. kr., hvilket er det samme som i 2022.

Viking har 25 medarbejdere i Danmark, mens der året før var 18.

Annonce