Politiet køber nye karabiner

Foto: RIgspolitiet

I 2023 påbegyndte politiet en udskiftning af sine våben med indkøb af en ny tjenestepistol. Dengang indgik Rigspolitiet en rammeaftale om levering af SIG Sauer P320. Nu har politiet så indgået en rammeaftale om levering af en ny karabin – politiets såkaldte “lange våben”. Det er karabinen SIG Sauer MCX, der over de næste år skal indfases i politiet.

Den nye karabin skal afløse både maskinpistolen H&K MP5, der blev indført i dansk politi i 1986, og karabinen Colt Canada M/10, som siden 2012 har været udlånt fra Forsvaret til politiets reaktionspatruljer.

Rammeaftalen omfatter også reservedele og en række tilbehør, herunder blandt andet optiske sigtemidler og lyddæmper. Lyddæmperen indføres primært af hensyn til politifolkenes arbejdsmiljø og for at reducere støjen fra skydebaner.

Bedst på alle kvalitetsparametre

I politiet har man testet flere karabiner ud fra kvalitative underkriterier såsom præcision, funktionalitet og sikkerhed, komfort, logistik og vedligeholdelse, og SIG Sauer MCX lå øverst i alle kategorierne.

Mere end 50 politifolk har bidraget undervejs i processen, og størstedelen af dem har været med til at testskyde med de karabiner, der skulle vælges imellem. Gruppen af testpersoner var sammensat af politifolk på tværs af hele Rigsfællesskabet og fordelt på forskellige skydeniveauer, køn, jobfunktion og venstre-/højrehånds-skytter.

Brugertesten bestod blandt andet af en lang række skydninger, hvor karabinerne blev afprøvet under forskellige betingelser, f.eks. skydning i stressende situationer, under bevægelse, med iskolde hænder samt med skiftende mål.

Nye våben er fuldt indfasede i 2027

Hvor alle politifolk skal have den nye tjenestepistol i bæltet, er det kun udvalgte personalegrupper, der skal lære at betjene den nye karabin. Denne type våben bruges nemlig kun til særlige opgaver såsom bevogtning, sikring og særlige udrykningsopgaver.

Planen er, at politiet har indfaset den nye pistol og den nye karabin inden udgangen af 2027.

Når den nye tjenestepistol og den nye karabin er indfaset, vil der være sket en modernisering og forenkling af politiets primære våbenportefølje, der således går fra tre til to skydevåben.

Annonce