Sønderjyske kommuner vil udfordre KL-model for beredskabsenhederne

Når landets brandvæsener i den kommende tid skal samles i 20 beredskabsenheder, så bør det ifølge KL ske som egentlige sammenlægninger i nye kommunale selskaber. Men den model vil de fire sønderjyske kommuner udfordre. Kommunerne mener nemlig, at de lokale forhold gør, at der skal opretholdes et decentralt beredskab med lokale ledelser, men med et tæt samarbejde.

Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner arbejder med at etablere et samlet sønderjysk beredskab, og i næste måned skal politikerne tage stilling til, hvordan et sådant beredskab skal organiseres.

Model er ikke velegnet til sønderjyske forhold

Det tegner dog til, at de fire sønderjyske kommuner vil forsøge at udfordre den model, som efter opfordring fra KL er udgangspunkt for sammenlægningerne i de fleste andre kommuner. Ifølge KL bør kommunerne nemlig vælge en fuldstændig sammenlægning af beredskaberne i et såkaldt § 60-selskab, der får en samlet bestyrelse og en fælles beredskabskommission. Men den model er ikke velegnet til de sønderjyske forhold, mener de fire kommuner. Derfor ønsker de i stedet en model, hvor de eksisterende beredskaber arbejder tæt sammen.

De fire kommuner fremhæver, at et tværkommunalt samarbejde bevarer en stærk lokal indflydelse på beredskabet, mens ledelsen og administrationen ved en sammenlægning af beredskaberne i et § 60-selskab centraliseres. Et særligt forhold i Sønderjylland er, at de lokale brandværn udgør et stærkt fundament i beredskabet, og derfor er en prioritering af de lokale forhold – herunder bibeholdelse af nærværet i beredskabet – fremhævet som en grundpræmis i den kommende struktur.

Samtidig fremhæves det, at de eksisterende beredskaber nyder anerkendelse hos de frivillige og at de fire beredskabschefer har dokumenteret samarbejdsevnen gennem arbejdet med den nye struktur. Endelig påpeges det, at en samarbejdsmodel kan implementeres uden indkøringsusikkerhed.

Tæt samarbejde mellem beredskabschefer

Den model, som kommunerne ønsker, er et forpligtende samarbejde mellem de fire beredskabschefer, der refererer til en styregruppe eller bestyrelse. På sigt arbejdes der så hen mod en mere tydelig ledelse med en tydeligere ansvarsfordeling. I denne samarbejdsmodel bibeholdes de fire beredskabskommissioner.

Hvis det i stedet ender med, at der skal etableres et § 60-selskab, ønsker kommunerne, at der etableres et selskab med en ledelse bestående af de fire beredskabschefer, hvor formandsposten går på skift. Baggrunden for det ønske er, at de fire nuværende beredskabschefer nyder respekt hos de frivillige, og at de har dokumenteret samarbejdsevne og vilje gennem arbejdet med den nye struktur. Men det anbefales samtidigt, at den model kun anvendes i en overgangsperiode, idet det anbefales, at der inden for de næste fire år etableres en mere tydelig ledelse med en klar ansvarsfordeling.

De sønderjyske kommuner har kontaktet KL om de lokale ønsker, men KL har endnu ikke svaret på denne henvendelse.

Annonce