Borgmestre: Giv os store brandvæsener

Når der skal findes en struktur for det fremtidige beredskab, så skal det sikres, at de nye brandvæsener bliver så store, at der kan opnås reelle stordriftsfordele. Sådan lyder opfordringen fra borgmestrene i de fire største byer, der mener, at kommunerne kan overtage de statslige beredskabscentre, hvis de kommunale brandvæsener bliver tilstrækkeligt store.

Det er overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune, borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune og borgmester Anker Boye, Odense Kommune, som har sendt et fælles brev til Kommunernes Landsforening, Redningsberedskabets Strukturudvalg og forsvarsordførerne.

Ønsker fælleskommunale samarbejder

I brevet fortæller borgmestrene, at de bakker op om den forenkling af beredskabets struktur, som ventes at være et af elementerne i det kommende udspil fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Men de understreger samtidig, at beredskabet bør organiseres som et antal fælleskommunale samarbejder.

”De kommunale beredskaber har en lang tradition for et højt og borgernært serviceniveau baseret på nærhed og lokalkendskab. Ved en strukturændring er det afgørende, at denne nærhed og kendskab til lokale risici samt geografiske-, demografiske-, infrastrukturelle- og bygningsmæssige forhold fortsat sikres – således at den tætte koordinering mellem beredskabernes forebyggende arbejde og kommunernes byggesagsbehandling opretholdes, ligesom det er vigtigt for at fastholde den store deltids- og frivilligindsats i kommunerne. På den måde sikres en fortsat god, sammenhængende og omkostningsbevidst service til borgere og virksomheder”, skriver borgmestrene og fortsætter:

”Derfor finder vi det afgørende for kvaliteten af beredskabsarbejdet, at der findes en løsning, hvor det daglige forebyggende og afhjælpende beredskab forbliver i kommunerne gennem en organisering af beredskabet i fælleskommunale samarbejder. Dette er også klart tilkendegivet fra kommunalpolitisk side”.

Kommuner kan overtage statsligt beredskab

For de fire store kommuner gør samtidig opmærksom på, at en forudsætning for besparelser i en strukturreform er, at de fælleskommunale samarbejder får en størrelse, der gør det muligt at indhente reelle stordriftsfordele og sikre et godt og forsvarligt fagligt niveau. Men det vil til gengæld give nye muligheder:

”Ved en forenkling af den samlede beredskabsstruktur vil kommunernes behov for støtte fra de statslige regionale beredskabscentre blive mindre således, at centrene kan reduceres. Hvis de kommunale samarbejder etableres i tilstrækkelig store enheder, er det vores vurdering, at de direkte kan overtage store dele af beredskabscentrenes opgaver, eventuelt med et minimum af koordinering mellem enhederne. Vi vurderer, at der vil være et større besparelsespotentiale at hente i en sådan konstruktion. Bliver de fælleskommunale samarbejder for små, forudser vi væsentlige koordineringsopgaver mellem enhederne. Dette gælder bl.a. ansvar for værnepligten”.

”København, Aarhus, Aalborg og Odense Kommune er klar til at løfte vores ansvar for etableringen af fælleskommunale beredskabssamarbejder, der har en størrelse, som gør det muligt dels at opnå reelle stordriftsfordele, dels at forenkle den samlede beredskabsstruktur ved at overtage de statslige regionale beredskabscentres opgaver”, slutter borgmestrene deres brev.

Annonce