Solrød får atter en tankvogn

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet, som blandt andet indebærer, at brandstationen i Solrød nu atter får en tankvogn. Den blev ellers sparet væk sidste år. Kommunen fastholder dog, at der kun skal være én fælles indsatsleder for Solrød, Køge og Stevns, selv om Beredskabsstyrelsen har udtrykt skepsis.

Efter opløsningen af det fælleskommunale Østsjællands Beredskab i 2019 besluttede Solrød Kommune at løse beredskabsopgaverne i samarbejde med Køge og Stevns kommuner, men uden at de tre kommuner etablerer et egentligt fælles beredskab.

Solrød Kommune har derfor udarbejdet en ny plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet, og den plan har enigt byråd nu vedtaget.

”Vi er i et helt nyt beredskabsmæssigt samarbejde, som har nogle anderledes forudsætninger end vores gamle samarbejde i Østsjællands Beredskab, hvor der bl.a. var en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på. Sådan forholder det sig ikke i vores nuværende samarbejde, og det har naturligvis i det hele taget været nødvendigt at kigge på fundamentet for beredskabet en gang til for at sikre, at vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude”, siger borgmester Niels Hörup.

Den største ændring i planen er da også, at der nu atter kommer en tankvogn på brandstationen i Solrød. Tankvognen blev nedlagt i 2019, da Østsjællands Beredskab indførte en ny struktur, hvor beredskabet på de enkelte brandstationer blev reduceret. Planen var, at udrykningerne i stedet skulle sammensættes af enheder fra flere stationer, og i Solrød betød det altså et farvel til tankvognen samt fire brandfolk.

Vurderingen er, at der i det nye, samlede slukningsområde er behov for fire tankvogne, hvilket også skal ses i lyset af, at tankvognen på nabostationen i Greve – der nu er en del af Beredskab 4K – også er blevet nedlagt. Derfor vil Solrød Kommune investere 0,5 mio. kr. i en tankvogn, der derefter skal driftes af Falck. Tankvognen kommer til at indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner.

Styrelse: Indsatsledervagten ”i underkanten”

Dimensioneringsplanen indebærer også, at Solrød, Køge og Stevns skal have en fælles indsatsledervagt, der dækker helle slukningsområdet. Den løsning er Beredskabsstyrelsen noget skeptisk overfor, og i styrelsens udtalelse om dimensioneringsplanen anføres det:

”Ifølge planen er der (…) kun én indsatsleder vagtsat i dækningsområdet Køge-Solrød-Stevns med mulighed for at tilkalde bagvagt med ankomsttid på Station Køge inden for 30 minutter. Statistikken for samtidige hændelser (”sammenfald”) (…) er ikke gennemskuelig i forhold til antallet af samtidige hændelser. For Beredskabsstyrelsen er det således vanskeligt at se, hvordan redningsberedskabet håndterer de udfordringer, som måtte opstå i tilfælde af samtidige hændelser i de enkelte kommuner. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det vil være sandsynligt, at holdlederen vil fungere som teknisk leder i længere tid/gennem hele indsatsen, idet indsatslederen må forventes at være optaget af anden opgave. Er indsatslederen eksempelvis kaldt ud til bygningsbrand i Rødvig, og der indgår en ny melding om brand i Solrød, som også kræver en indsatsleder, kan der gå op til omkring 45 minutter, før bagvagten (indsatsleder) ankommer til Solrød. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at én vagtsat indsatsleder kan være i underkanten, særligt ved samtidige hændelser, og styrelsen anmoder derfor om at modtage en orientering om evalueringen af den ændrede indsatslederstruktur senest den 31. december 2021”.

Solrød Kommune har trods Beredskabsstyrelsens bemærkninger valgt at fastholde modellen med én indsatsleder.

Annonce