Stabilt overskud hos Samsø Redningskorps

Arkivfoto: Kasper Rasmussen

Samsø Redningskorps, der blandt andet udfører brandslukning, ambulancekørsel og autohjælp, fik i det seneste regnskabsår et overskud på 1,2 mio. kr., og det er på niveau med året før. Samsø Redningskorps’ ledelse betoner da også, at redningskorpset er kommet ind i en fortsat god og stabil gænge, men at kvalitetssikringsarbejdet som led i en forestående akkreditering har krævet mange ressourcer og medført stigende omkostninger.

I regnskabsåret 2011/2012 havde Samsø Redningskorps en bruttofortjeneste 11,2 mio. kr., hvilket er en anelse mindre end året før.

Antallet af medarbejdere hos redningskorpset er faldet i løbet af året, da der ikke er taget nye redderelever ind, ligesom der næsten ikke har været sygefravær. Det har medført, at lønudgifterne er faldet en anelse til 7,1 mio. kr. Det er med til at sikre, at bundlinjen giver et plus på 1,2 mio. kr., som dog er lidt mindre end de 1,3 mio. kr. i 2010/2011. Der bliver udbetalt et udbytte på 0,5 mio. kr., mens resten af overskuddet forbliver i redningskorpset, der nu har en egenkapital på 3 mio. kr.

Samsø Redningskorps noterer sig, at der fortsat er et særdeles positivt samarbejde med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Falck samt Østjyllands Politi, og at der ikke mindst er et konstruktivt samarbejde med regionens AMK-vagtcentral, der har overtaget disponeringen af ambulancekørslerne. På det præhospitale område er antallet af kørsler imidlertid stigende, og det medfører en større belastning af redningskorpsets døgnberedskaber.

I løbet af regnskabsåret har der været anvendt store ressourcer på kvalitetssikring i samarbejde med Region Midtjylland. Det har medført flere omkostninger, både til bestyrelsesarbejde, eksterne medarbejdere, indkøb af ekstra ambulanceudstyr samt indkøb af udstyr til sikring af redningsstationen på Industrivej i Tranebjerg by.

Annonce