Det går godt hos Samsø Redningskorps

Med et driftsoverskud på 3,2 mio. kr. blev regnskabsåret 2019/20 et godt år for Samsø Redningskorps, som kunne glæde sig over både stigende omsætning og faldende omkostninger. Billige færgebilletter har givet mange turister og stor autohjælpsaktivitet, og samtidig er både brandsluknings- og ambulancekontrakter forlænget for en lang periode.

Samsø Redningskorps’ regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni, og i regnskabsåret 2019/20 steg selskabets bruttofortjeneste fra 14,5 mio. kr. til 14,7 mio. kr. Samtidig faldt personaleomkostningerne fra 10,6 mio. kr. til 10,4 mio. kr. På bundlinjen steg driftsoverskuddet fra 2,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr.

Redningskorpset anfører, at der i året har været reducerede omkostninger til løn, da der har været færre sygemeldinger, som skulle dækkes ind med ekstravagter. Ligeledes har COVID-19 bevirket, at der har været markant færre sygetransportsopgaven fra marts og frem.

Lokaleomkostningerne er også faldet, men her forventes der en stigning i det nye regnskabsår, da der vil ske en opgradering på Samsø Redningskorps’ vagtcentral samt en udbygning af brandgaragen i lejede lokaler i Nordby.

Nye kontrakter

Samsø Redningskorps har forlænget aftalerne om ambulancekørsel med Region Midtjylland til og med 2032 samt brand- og redningskontrakten med Østjyllands Brandvæsen for en ny 10-årig periode til og med 2030. Ligeledes er der mange abonnementer på autohjælp, men også på siddende sygetransport.

Redningskorpset bemærker, at samarbejdet med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Østjyllands Brandvæsen, Falck og Østjyllands Politi har været særdeles positivt, ikke mindst i den daglige drift, hvor der arbejdes tæt sammen med regionens AMK-vagtcentral og Falcks vagtcentral. Brandvagtcentral i Aalborg flyttede pr. 1 december 2020, men redningskorpset forventer ikke, at det vil ændringer i samarbejdet og løsningen af opgaver.

Stigende aktiviteter

Der har i 2019/29 været stigende aktiviteter. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet. COVID-19 har været og er en vanskelig størrelse at håndterer på en mindre ø, men der havde dog i regnskabsåret kun været få COVID-19-tilfælde på Samsø.

Brand- og redningsaktiviteterne har derimod været faldende, men der har dog været flere store brande, som har kostet en del brandmandstimer. Redningsbådene har også været i aktion mere i den seneste sæson.

Autohjælpen har været markant stigende, specielt i sommermånederne, og der forventes også øget behov for denne ydelse i årerne fremover, da færgebilletterne er sat markant ned i store dele af året.

Annonce