Stor organisationsændring i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Fra 1. november 2019 vil Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ændre hele beredskabets organisering. Siden etableringen i 2015 har beredskabet haft en struktur med en Myndigheds og Forebyggende Afdeling og en Operativ Afdeling. Men nu vil beredskabet i stedet gå over til en matrixorganisation med flere kompetencer til de lokale ledere og nedlæggelse af en topchefstilling.

Den nuværende overordnede organisering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning blev fastlagt i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab i 2015. Beredskabets egen vurdering er, at den organisering har været velegnet i etableringsfasen, hvor der var fokus på sikker drift.

Organiseringen har imidlertid også vist sig at have svagheder og udfordringer i forhold til overgangen fra etableringsfasen til driftsfasen. Det er bl.a. kommet til udtryk i at kulturforskellene mellem de tidligere beredskaber og brandstationer har været vanskelige at nedbryde og sammensmelte, hvilket bl.a. er årsagen til, at det tværgående samarbejde mellem de to afdelinger ikke er kommet op på det niveau, som det var hensigten.

Erfaringerne fra den nuværende organisering samt kommende ændringer i lovgivning og regelsæt for byggeri gør, at beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen nu vurderer, at den nuværende søjleorganisering ikke længere er hensigtsmæssig. I stedet ønsker beredskabsdirektøren, at organisationen ændres til en matrixorganisation, hvor der fokuseres på, at opgaverne løses på tværs af organisationen med primær fokus på kerneopgaverne.

Nedlægger chefstilling

Den nye organisering vil bl.a. betyde, at der nedlægges en chefstilling, samt at der vil blive tillagt flere kompetencer til de lokale ledelser på brandstationerne.

For at give en større fleksibilitet for det fuldtidsansatte beredskabspersonale, vil de blive organiseret i forskellige team, der med tiden skal blive selvkørende/selvledende. For at støtte dette fritages tre fuldtidsansatte fra deres funktion som brandstationsledere, og der ansættes i stedet tre deltidsansatte brandstationsledere.

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings beredskabskommission skal tage stilling til organisationsændringen den 23. oktober 2019.

Annonce