Næstved bliver hovedstation for midt- og sydsjællandsk brandvæsen

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Det fælles beredskab for kommunerne Ringsted, Faxe, Næstved og Vordingborg får hovedstation i Næstved, hvor ledelse og administration samles. Det har beredskabets bestyrelse besluttet på sit første møde, hvor der også blev sat navn på beredskabets ledelse – og hvor beredskabets navn blev vedtaget.

Det første officielle bestyrelsesmøde i det fælles beredskab, som har fået navnet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, fandt sted før påske. Og her blev der blandt andet udpeget en formand og næstformand for bestyrelsen samt ansat en ny direktør for det selskab, som får ansvaret for den daglige drift af beredskabet.

Formands- og næstformandsposten gik til henholdsvis borgmesteren i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, og borgmesteren i Faxe Kommune, Knud Erik Hansen, mens direktørposten gik til den hidtidige beredskabschef i Næstved Kommune, Flemming Nygaard-Jørgensen.

Skal finde synergieffekter

Den nye bestyrelsesformand, Henrik Hvidesten, som har ageret formand for den politiske arbejdsgruppe frem til den officielle sammenlægning, er meget tilfreds med resultatet og roser samtidig den politiske velvilje, der har været hele vejen rundt om bordet:

”Det har været en god proces, hvor vi alle har været indstillet på at finde holdbare fælles løsninger til gavn for vores borgere og virksomheder, så det kan vi kun være glade for. Nu glæder vi os til komme i gang med det praktiske arbejde og få lagt de fire organisationer sammen, så vi alle kan få glæde af de synergieffekter, vi opnår ved sammenlægningen”, siger han.

Ledelse og administration samles i Næstved

På bestyrelsesmødet blev det også besluttet, at det nye selskabs sekretariatsfunktion bliver placeret i Næstved Kommune. Derudover bliver ledelsen og administrationen rent fysisk samlet på brandstationen i Næstved. Den nyudnævnte beredskabsdirektør, Flemming Nygaard-Jørgensen, ser frem til at få arbejdshandskerne på:

”Som beredskabsdirektør ser jeg selvfølgelig frem til at smelte de fire organisationer sammen til én. Det bliver både spændende og udfordrende, men jeg har en klar forventning om, at vi inden udgangen af 2015 har skabt de nødvendige rammer på stationen i Næstved, så vi kan samle ledelse og administration og derved styrke det beredskabsfaglige miljø samt udnytte den forventede synergi ved større beredskabsenheder”, siger han.

Annonce