Tillidsmænd: Husk de positive ting i dimensioneringsplan

Den nye dimensioneringsplan for Sydøstjyllands Brandvæsen har været udsat for kritik i pressen, ikke mindst på grund af nedskæringer på brandstationen i Hornsyld. Men den risikobaserede dimensionering er solidt fagligt forankret, og den har fokus på at udvikle frem for at afvikle. Det mener tillidsmændene på tre brandstationer, som udtrykker deres opbakning til planen og til brandvæsenets ledelse.

Med udgangspunkt i et krav om besparelser på 2 mio. kr. indebærer den nye plan for risikobaseret dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen, at der skæres på både bemanding og antallet køretøjer på de fleste stationer. Hårdest ramt er stationen i Hornsyld, der reduceres til kun at bestå af en tanksprøjte, og det har udløst en række kritiske artikler i de lokale medier.

Sydøstjyllands Brandvæsen består af Horsens og Hedensted kommuner, og tillidsmændene fra tre af brandstationerne i Hedensted Kommune går nu i rette med kritikken. De tre tillidsmænd – Steffen Andersen fra Station Tørring, Jan Jensen fra station Klakring og Morten Jungdal fra station Hedensted – erklærer på vegne af mandskabet på de tre stationer, at dimensioneringsplanen har deres opbakning.

Tillidsmændene skriver:

”Vi syntes desværre man glemmer at se alle de positive ting, som også er en del af oplægget til serviceniveauet for Hedensted Kommune, til trods for den tvungne millionbesparelse.

Hvis man ser på beredskabet i Hedensted Kommune som en helhed, så er gevinsten ved den nye serviceplan efter vores mening væsentligt større end tabet. Man skal blot kigge på de nye beredskaber rundt om os for at se stationslukninger, fyringer og markante forringelser på responstider og serviceniveau.

Det er naturligvis trist, at der skæres to følgekøretøjer væk fra stationen i Hornsyld og vores kollegaer mister muligheden for at medbringe flere af egne folk til udkaldene (der bliver skåret ned fra seks mand i førsteudrykningen til fire). Men det er positivt, at beredskabet og serviceniveauet til borgerne i Hornsyld ikke forringes, da følgekøretøjer og ekstra mandskab blot kommer fra en anden station. Præcis som modellen har været i Juelsminde/Klakring i de sidste 10 år. Hertil bør nævnes, at Juelsminde trods alt næsten er dobbelt så stor som Hornsyld – målt på indbyggere.

Vi må heller ikke glemme, at der oprindeligt var lagt op til, at station Hornsyld skulle lukkes. Der trådte byrådet med borgmester Kirsten Terkilsen i karakter og reducerede besparelsen med en million, således man bevarer stationen i Hornsyld.

Det vi mener, man glemmer eller overser, er at beredskabet i Hedensted Kommune får et stort samlet løft. ALLE stationerne får nye køretøjer med den nyeste teknologi, takket være beredskabsdirektør Dennis Ottesens vision om at udvikle og ikke afvikle. Samtidig er der også lagt op til en styrket uddannelse og fælles faglig sparring mellem alle seks stationer i Horsens og Hedensted kommuner.

Så til trods for, at en deltidsansat indsatsleder har udtrykt mistillid til ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen, så vil stationerne i Tørring, Hedensted og Klakring gerne understrege, at vi bakker ledelsen op og har fuld tillid til ledelsesstrategien og de visioner, der er for det nye beredskab.

Når forandringens vinde blæser, bygger nogen læskure, mens andre bygger vindmøller.  Vi mener, at byrådspolitikerne og ledelsen i det nye beredskab bygger vindmøller. Så hvis vi måler og vejer tabet i denne tvungne sparerunde, så mener vi, at man har lavet en solid faglig forankret risikobaseret dimensionering, som vi bestemt bakker op”.

Annonce