Tillidsmand: Rapport er løgn på løgn

Google Maps
Arkivfoto: Brandstationen i Gentofte

“Det er løgn på løgn. Jeg er dybt rystet og forarget”. Sådan lyder kommentaren fra tillidsmanden ved Gentofte Brandvæsen, Henrik Poulsen, til den rapport, som Gentofte Kommune har udarbejdet om Gentofte Brandvæsens Tetra-system. Rapporten er udarbejdet efter en episode, hvor problemer med Tetra efter brandfolkenes mening var skyld i, at en ambulance blev stærkt forsinket, da den rykkede ud til en hjertepatient.

Rapporten, som forvaltningen i samarbejde med brandvæsnets ledelse har udarbejdet, afviser blankt , at Tetra har liv på samvittigheden, og i stedet peger rapporten på, at der eksisterer en “brokkekultur” på brandstationen.

“Det er løgn på løgn. Der står bl.a., at vi aldrig har haft direkte forbindelse til 112, det er en lodret løgn. Og så står der, at Tetra ikke fejlede på den fatale tur den 22. april, det er heller ikke sandt”, siger Henrik Poulsen til Villabyerne. Tillidsmanden forstår ikke, hvorfor brand- og ambulancefolkene overhovedet ikke er blevet hørt i sagen. Han har sendt en mail ud til samtlige kolleger, hvor han opfordrer dem til at give deres bemærkninger om Tetrasystemet og deres erfaringer med det. De bemærkninger er blevet samlet, og dem vil ledelsen på brandstationen blive præsenteret for på et møde i samarbejdsudvalget.

Samtidig er der politisk uro om brandvæsenets radiosystem. Flere politkkere kræver en uvildig undersøgelse i sagen, og hos dem vakte det mildest talt undren, da de kort før et kommunalbestyrelsesmøde i i sidste uge blev præsenteret for et notat, hvor vicerigspolitichef Erik Justesen tilsyneladende frikender systemet fra alle anklager.

“Jeg undrer mig over, at Gentofte Kommune retter henvendelse til vicerigspolitichef Erik Justesen for at indhente hans syn på Gentofte Brandvæsens Tetra-system, når man fortsat ikke ønsker at inddrage den enkelte medarbejders oplevelser af systemet”, siger Venstres viceborgmester, Marie-Louise Andreassen, til Villabyerne. Hun henviser til, at det konservative flertal på mødet afviste behovet for en uvildig undersøgelse, der inddrager de menige brand- og ambulancefolk, som i flere sammenhænge har langet hårdt ud efter det Tetra-system, som de siger der dagligt er problemer med.

Det aktuelle notat er baseret på et møde, som kommunens teknisk direktør, Trine Holmberg, havde haft med Erik Justesen. Et møde, som også Søren Heisel (S) undrer sig over. “Jeg stiller mig dybt uforstående over for det her notat. Jeg ved ikke, hvad pokker han (Erik Justesen, red.) skal kunne udtale sig om. Hvad forstand har han på Gentofte Brandvæsens Tetra? Og hvorfor dukker det op – skal de have nogen højere oppe til at banke os på plads? Skal vi holde vores mund?”, spørger Søren Heisel. “Når manden baserer sin viden på samme rapport, vi andre har læst, så bør resultatet være det samme. Han har ikke spurgt tillidsmanden, han har ikke spurgt brugerne af systemet. Jeg ville hellere have haft en udtalelse fra vagtmesteren på Gentofte Brandstation. Det er trods alt ham, der sidder med systemet hele dagen og sender ambulancer ud”, siger Søren Heisel, der efter eget udsagn er ‘dybt frustreret’ over sagen.

John Philip (R) har også svært ved at finde en grimasse, der passer til det nye notat. “Man søger en bestyrkelse af sin egen opfattelse af et system hos en person, som ikke har nogen som helst praktisk viden om det system, vi kritiserer. Han kan kun udtale sig teoretisk, vi andre diskuterer den praktiske brug af systemet”, siger han til Villabyerne. John Philip kalder fremgangsmåden for “et svaghedstegn fra brandvæsnets ledelses side”, og siger, det er “langt ude, når de gør den slags”.

Det fremgår af notatet, at Erik Justesen har haft lejlighed til at gennemgå den rapport, som forvaltningen har udarbejdet om Tetra – en rapport, der pure frikender Tetra for nogen som helst skyld i den tragiske hændelse den 22. april, hvor en ambulance fra Gentofte Brandvæsen først kom efter 21 minutter til en 79-årig mands hjertestop. I det hastigt udarbejdede notat står der bl.a.: “EJ (Erik Justesen, red.) vurderer på baggrund af sit kendskab til Gentofte Kommunes Tetra-system og efter gennemlæsning af det af kommunen fremsendte materiale: At Gentofte Kommune kan have fuld tillid til Gentofte Brandvæsens Tetra-kommunikationssystem, at der er intet belæg er for en opfattelse af, at Gentofte Brandvæsens Tetra-kommunikationssystem ikke fungerer tilfredsstillende og at hændelsen den 22. april d.å., hvor udrykningstiden var 21 minutter, helt sikkert ikke ikke tilskrives Tetra, men derimod en række andre hændelser og fejl den pågældende nat”.

Erik Justesen vurderer videre i notatet, at det var fornuftigt af Gentofte Kommune i sin tid at vælge Tetra-systemet, da det “kunne forudses at blive det dominerende fremover”. Han understreger samtidig, at Gentoftes Tetra-model kan omprogrammeres til at kunne anvende det specifikke Tetra-system, staten har valgt.

Annonce