Tre beredskaber går sammen om at indkøbe ny vagtcentralsoftware

Nordsjællands Brandvæsen, Sydøstjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning er gået sammen om et udbud på anskaffelse af ny vagtcentralsoftware. Kontrakten omfatter både leverance og efterfølgende service frem til 2030, og den anslåede værdi er 10 mio. kr. Ved at vælge samme løsning kan de tre beredskaber fremover skabe mere redundans gennem et tættere samarbejde ved f.eks. stor belastning.

Det nye udbud omfatter leverance og support af et vagtcentralssystem til Midtjysk Brand & Redning, Sydøstjyllands Brandvæsen (Horsens Kommunes Service & Beredskab) og Nordsjællands Brandvæsen.

De tre beredskaber ønsker en moderne vagtcentralsplatform, der skal kunne modtage brandalarmer, men også alle de andre alarmer, som bliver håndteret af vagtcentralerne. Andre alarmer kan være – men er ikke begrænset til – nødkald fra borgere, tyverialarmer, elevatoralarmer og tekniske alarmer.

Herudover skal platformen kunne forestå disponering af brandfolk, køretøjer og andre ressourcer.

Service og udvikling på tværs

De tre beredskaber skal forsat drive hver deres vagtcentral, men hensigten er, at de tre beredskaber skal kunne overtage opgaverne fra hinanden for at sikre en mere robust og redundant opgaveløsning ved større hændelser eller ved stor belastning. Den større robusthed skal også sikres ved at få et bredere netværk af it-teknikere, der kan hjælpe på tværs af beredskaberne, og som kan sikre en videreudvikling af det fælles system.

Kontrakten løber fra 1. september 2024 til 31. august 2030 med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Der anvendes prækvalifikation, hvor fem virksomheder forventes at blive prækvalificeret til at byde. Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 4. oktober 2023.

Annonce