Tre beredskaber vil etablere kæmpe-vagtcentral i Aalborg

Arkivfoto

I maj 2017 flytter vagtcentralerne fra Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland og Falck ind i fælles lokaler, der også kommer til at rumme Aalborg Kommunes vagtcentral for hjemmeplejen. Den fælles vagtcentral ventes at give en række fordele i form af vidensdeling og udnyttelse af ressourcer på tværs. Men den skal også give mulighed for at sende brandfolk til hjertestop.

Den nye vagtcentral skal drives som et ”bofællesskab” mellem Nordjyllands Beredskabs vagtcentral, Region Nordjyllands AMK-vagtcentral – som delvist bemandes af Falck – og Falcks nordjyske brandvagtcentral. Også Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltnings vagtcentral for hjemmeplejen skal være en del af bofællesskabet.

Målet med den fælles vagtcentral er først og fremmest at skabe bedre muligheder for vidensdeling samt at sikre et samlet overblik over de nordjyske beredskabsressourcer. Særligt ved større indsatser vil den nye vagtcentral kunne øge det samlede beredskabs koordineringsevne.

Samarbejdet skal desuden give muligheder for besparelser på den personalemæssige front, hvor omkostningerne ved døgnbemanding kan reduceres. På tekniksiden kan nogle systemer endvidere bruges i flere funktioner, så både drift og anskaffelser bliver mere økonomisk. Men samtidig vil en tættere koordinering giver mulighed for at anvende brandfolkene som første mand på stedet ved hjertestop – hvilket vil betyde hurtigere hjælp.

Vagtcentralen placeres på Hjulmagervej 20 i Aalborg. Ejendommen ejes af Aalborg Forsyning, men forventes overdraget til Aalborg Kommune, der herefter vil leje en del af lokalerne ud til Nordjyllands Beredskab I/S. Nordjyllands Beredskab vil herefter fremleje dele af lokalerne til de øvrige parter. Ombygning af ejendommen vil koste 5,9 mio. kr.

Annonce