Falck har fået sin akkreditering i Region Hovedstaden

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Falcks ambulancetjeneste i Region Hovedstaden er i 2. forsøg blevet akkrediteret. Ved den første bedømmelse havde Falck et mindre problem med gennemførelse af risikovurderinger, men Falck har efterfølgende leveret supplerende dokumentation, og nu får Falck ros for risikostyringen i organisationen.

I juli fik Falck en midlertidig akkreditering, efter at et eksternt surveyteam havde konstateret en mindre mangel i Falcks efterlevelse af standarderne i den kvalitetsmodel, som anvendes i ambulancetjenesten. Et krav i modellen er, at ”Ved interview med ledere kan de redegøre for, hvordan man får et samlet billede af risikostyringen og henvise til dokumenter, der beskriver risikosituationen”. Her konstaterede surveyteamet, at standarden i betydelig grad var opfyldt, men tilføjede: ”Der gennemføres risikovurderinger på udvalgte områder, men uden systematik, hvilket gør, at det er vanskeligt at skaffe et samlet billede”.

Falck fik derefter tre måneder til at indsende dokumentation for, at standarden er opfyldt. I mellemtiden har redningskorpset haft en midlertidig akkreditering. Men nu er dokumentation så indsendt, og den er blevet godkendt – og endda med ros fra surveyteamet:

”Den indsendte dokumentation er gennemarbejdet og grundig og giver nu et samlet billede af risikostyring i organisationen”.

Falcks nye akkreditering gælder frem til 30. juli 2018.

Annonce