Tre kommuner forlader planlagt københavnsk beredskabssamarbejde

Arkivfoto: Falcks brandstation i Tåstrup

Kommunerne Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommer alligevel ikke til at indgå i et fælles storkøbenhavnsk beredskab. I stedet har de tre kommuner besluttet at kigge mod vest, hvor de kommer til at indgå i et af de fire beredskaber i Region Sjælland. Det er mere logisk end et storkøbenhavnsk beredskab, siger borgmester. Dermed ser den nye beredskabsstruktur på Sjælland ud til at være på plads.

På et borgmestermøde kort før jul blev det ellers besluttet, at Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Dragør kommuner skulle arbejde for at danne et § 60-selskab og dermed etablere et fælles beredskab. Men nu har Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup kommuner besluttet, at de i stedet vil indgå i det fælles beredskab, som Stevns, Køge, Solrød, Greve og Roskilde kommuner allerede er i gang med at etablere. Dette nye beredskab kommer altså til at bestå af otte kommuner – og bliver dermed et af landets største.

Har fælles motorveje og jernbaner

De otte kommuner anfører, at det nye beredskab både i faglig og befolkningsmæssig henseende blive robust og bæredygtig i forhold til de opgaver, der løses nu og på sigt af beredskabet. Desuden peger de på, at området, der udgøres af de otte kommuner, rummer beredskabsmæssige opgaver vedrørende fælles motorvejsystemer, jernbanestrækninger og opgaver i forhold til kyststrækninger – opgaver, som det kommende samarbejde kan være med til at styrke.

Allerede i denne måned vil kommunalbestyrelserne i de otte kommuner skulle tage formel stilling til, om man skal arbejde videre med det nye samarbejde på beredskabsområdet. Hvis det bliver godkendt, vil en nærmere undersøgelse blive iværksat, således at der senest i juni 2015 kan træffes endelig beslutning om samarbejdet og dets omfang.

Stevns-borgmester bliver formand

Hvis politikerne godkender det nye samarbejde, er de otte borgmestre enige om at udpege borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune, som formand og borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune, som næstformand for det fremtidige samarbejde frem til den 1. januar 2016.

Den kommende formand udtrykker stor glæde over, at det planlagt beredskabssamarbejde nu udvides med tre kommuner:

”Stevns og de øvrige syv kommuner lever med sin samlede volumen fint op til intentionerne i beredskabsreformen, hvor vi skal finde de økonomiske rationaler, Folketinget har pålagt os, og hvor vi samtidig får gode muligheder for at leve op til borgernes forventning om et velfungerende og moderne beredskab i fremtiden. Det gælder naturligvis ikke mindst på responstiden”, siger Mogens Haugaard Nielsen.

”Med beslutningen får vi et beredskab, som professionelt kan tage hånd om de risikoprofiler, de otte kommuner har, og ikke mindst så vil vi kunne oprette et meget stærkt kystnært beredskab i Køge bugt. Geografien i beredskabet ser rigtig fint ud, og jeg vil som formand, sammen med de øvrige borgmestre i interimbestyrelsen, gøre mit yderste for, at vi alle otte kommuner får skabt konsensus om de store beslutninger, der nu skal træffes i det kommende år, således at vi er klar til opstart 1. januar 2016. Vi har en bunden opgave, og den er jeg sikker på, at vi kan løse”, siger Stevns-borgmesteren.

Borgmester: Vi vil undgå at ligge i yderkanten

Borgmester Michael Ziegler fra Høje-Taastrup Kommune mener, at det nye beredskab får et mere logisk dækningsområde end det planlagte storkøbenhavnske beredskab:

”Min vurdering er, at otte-kommune-samarbejdet vil give os det bedste og billigste beredskab, hvor fokus er på effektivitet. Vi får ydermere et mere logisk geografisk område, hvor Høje-Taastrup Kommune er centralt placeret i modsætning til et storkøbenhavnsk beredskab, hvor vi vil ligge i yderkanten af samarbejdet. Sidst men ikke mindst vil vi kunne sikre en fortsat høj erhvervsservice med hurtig og effektiv brandteknisk sagsbehandling, hvilket er afgørende for, at vi også fremadrettet kan bevare vores position som den mest erhvervsvenlige kommune i hovedstadsområdet”, siger Michael Ziegler.

De tre kommuners beslutning indebærer, at Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Dragør kommuner danner et fælles – men mindre end planlagt – beredskab, mens København og Frederiksberg ventes at finde sammen. I Nordsjælland er der allerede truffet beslutning om at etablere to nye beredskaber, mens der i Region Sjælland etableres fire beredskaber – hvoraf det ene altså nu kommer til at dække en del af Region Hovedstaden.

Annonce