Kommuner får stor erstatning efter mislykket brandudbud

Arkivfoto: Per Johansen

Da Syddjurs og Norddjurs kommuner i 2009 sendte brandslukningen i udbud, vandt det fælleskommunale Brand og Redning Djursland udbuddet, fordi deres kontrolbud var markant billigere end det konkurrerende tilbud fra Falck. Men Falck klagede over kontrolbuddet, og det viste sig, at kontrolbuddet indeholdt en række væsentlige fejl, som gjorde prisen alt for lav. Det kostede kommunerne en erstatning på 100.000 kr. til Falck. Men nu har de to kommuner vundet en retssag mod det konsulentfirma, som hjalp med at udarbejde kontrolbuddet – og dermed får kommunerne både konsulenternes honorar tilbage og en erstatning, der dækker betalingen til Falck.

Efter udbuddet klagede Falck til Klagenævnet for Udbud, som konkluderede, at Brand og Redning Djurslands kontrolbud var behæftet med væsentlige fejl, da en række af brandvæsenets omkostninger ikke var medregnet i kontrolbuddet – eller var beregnet forkert. I alt var der regnefejl for flere mio. kr., hvoraf nogle var helt simple sammenlægningsfejl, mens andre handlede om fejlvurdering af brandkøretøjernes værdi og manglende indregning af afskrivninger.

Trods fejlene valgte Syddjurs og Norddjurs kommuner at lade Brand og Redning Djursland overtage brandslukningen i de to kommuner, hvor opgaven hidtil havde været delt mellem Falck og det kommunale brandvæsen. Det skete, fordi kommunerne vurderede, at fejlene ikke forrykkede billedet af, at Falck var dyrere end brandvæsenet, da Falcks bud lød på 17,9 mio. kr., mens kontrolbuddet fra brandvæsenet oprindeligt lød på 10,5 mio. kr.

Falck fik erstatning

Imidlertid fik Falck i 2011 tilkendt en erstatning på 100.000 kr. til dækning af redningskorpsets udgifter i forbindelse med udbuddet. Med renter og sagsomkostninger løb kommunernes betaling til Falck op i ca. 130.000 kr.

Allerede i 2011 bebudede Syddjurs og Norddjurs kommuner imidlertid, at de ville sende regningen videre til konsulentfirmaet NIRAS, der sammen med revisionsfirmaet PwC havde assisteret Brand og Redning Djursland med at udarbejde kontrolbuddet. Den sag endte i byretten, der har givet Syddjurs og Norddjurs kommuner medhold.

Konsekvensen af dommen fra Retten i Aalborg er, at NIRAS skal betale en erstatning på 150.000 kr. til Syddjurs og Norddjurs kommuner. Med tillæg af moms og renter bliver erstatningen på godt 191.000 kr. Samtidig blev NIRAS dømt til at tilbagebetale et honorar på 52.000 kr., mens PwC som underleverandør skal tilbagebetale et honorar på 36.000 kr. I alt betyder det, at NIRAS med renter og sagsomkostninger skal betale 311.000 kr. til de to kommuner.

Annonce