Nyt beredskab skal spare 18 procent

Der skal findes omfattende besparelser, når Silkeborg og Viborg kommuner lægger deres beredskaber sammen. Sammenlægningen er netop godkendt af byrådet i Silkeborg, og konsekvensen for det lokale beredskab bliver, at det nuværende budget skal reduceres med ikke mindre end 18 procent. Borgmesteren tvivler dog på, at det kan lade sig gøre at spare så meget.

Silkeborg og Viborg kommuner har haft drøftelser med nabokommunerne Favrskov og Ikast-Brande om mulig deltagelse i det fælles beredskab, men begge nabokommuner har valgt andre samarbejdspartnere. Tilbage står så Silkeborg og Viborg, der etablerer et fælles beredskab pr. 1. januar 2016. Rammerne for beredskabet er netop godkendt af politikerne i Silkeborg, mens politikerne i Viborg skal tage stilling til sammenlægningen i dag.

Det nye beredskab får hovedsæde på brandstationen i Silkeborg, hvor beredskabschefen og administrationen placeres. Om der også skal være en fælles vagtcentral er endnu ikke afklaret – her afventer man, at kommunerne i Region Midtjylland sammen beslutter, hvordan vagtcentralstrukturen skal se ud. Heller ikke beredskabets navn er på plads endnu, men det ventes at blive besluttet i februar.

For beredskabet i Silkeborg bliver konsekvensen af sammenlægningen, at der skal findes besparelser svarende til 18 procent af det nuværende budget. Men det vil muligvis kræve, at serviceniveauet reduceres, mener borgmesteren:

”Vi har i forvejen Danmarks billigste beredskab målt i kroner og øre pr. indbygger. Så det er et meget ambitiøst mål, og jeg er ikke sikker på, at det lader sig gøre. I hvert fald ikke hvis vi skal have samme service. Men nu tager vi det bedste fra de to beredskaber og ser, hvor langt vi kan nå sammen”, siger borgmester Steen Vindum (V).

I praksis vil arbejdet med sammenlægningen for alvor gå i gang, når en ny beredskabschef tiltræder 1. april 2015 eller snarest derefter.

Annonce