Trekantområdets Brandvæsen opgiver stor spareplan

Trekantområdets Brandvæsen har valgt at tage en stor spareplan af bordet. Som led i en ny dimensioneringsplan ville brandvæsenet ellers foretage en kraftig reduktion af både mandskab og materiel, men nu opgives dimensioneringsplanen. I stedet skal de kommende to år bruges på en grundig analyse, der skal føre til en ny dimensioneringsplan.

Indtil en ny dimensioneringsplan er på plads i 2018, fortsætter beredskabet på de nuværende vilkår. Det lægger beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh nu op til, og det var der opbakning til på et møde mellem borgmestrene fra de involverede kommuner – Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen.

Indstillingen fra beredskabsdirektøren indebærer, at det hidtidige udkast til dimensioneringsplan bliver taget af bordet. Forslaget, som blev fremlagt i sommers, har mødt kritik fra både medarbejdere og lokalsamfund, og Beredskabsstyrelsen har også stillet kritiske spørgsmål til udkastet.

I stedet skal der nu fastlægges en proces for, hvordan en ny dimensioneringsplan kan udarbejdes på en mere hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der bliver tid til at gennemføre en mere grundig proces, end der har været mulighed for i det nystiftede fælles brandvæsen. I processen skal der være plads til dialog med medarbejdere, borgere og beslutningstagere.

Borgmestrene for de involverede kommuner har givet hinanden håndslag på, at de er parate til via tillægsbevillinger at sikre det økonomiske grundlag for at videreføre beredskabet frem til 2018 uden gennemførelse af de planlagte effektiviseringer. Effektiviseringer, der ikke omfatter den operative struktur, vil dog fortsat blive gennemført.

Sagen skal nu behandles i beredskabskommissionen den 14. oktober 2016. Kommissionen kommer herefter med en indstilling til byrådene, som skal tage stilling til ny proces samt afledte tillægsbevillinger for 2016, 2017 og 2018.

Annonce