Aftale om Midtjysk Brand & Redning underskrevet

Viborg og Silkeborg kommuner lægger fra den 1. januar 2016 deres beredskaber sammen til ét fælles beredskab, som får navnet Midtjysk Brand & Redning. Borgmestrene Torsten Nielsen, Viborg Kommune, og Steen Vindum, Silkeborg Kommune, har netop underskrevet aftalen om sammenlægning, der indebærer lukning af vagtcentral og administration i Viborg.

Siden foråret, hvor den nye beredskabschef, Klaus Vibe Hebsgaard, blev ansat, er der arbejdet ihærdigt med at forberede sammenlægningen af de to kommuners beredskaber med tilsammen 220 ansatte, og organisationen er nu på plads.

De eksisterende brandstationer i de to kommuner bevares, men vagtcentralen og administrationen samles i begyndelsen af det nye år på Silkeborg brandstation. Vagtcentralen og administrationen i Viborg nedlægges.

”Det får ingen praktisk betydning for borgerne, at vagtcentralen samles – de skal stadig ringe 112, hvis det brænder. Ved at samle vagtcentralen og administrationen ét sted, udnytter vi ressourcerne bedre”, siger Klaus Vibe Hebsgaard.

Beredskabets opgaver tæller ud over brandslukning også andre serviceopgaver, f.eks. servicering af hjemmeplejens biler.

”Borgerne og de afdelinger i kommunerne, som beredskabet servicerer, får stadig den samme høje service, og de kommer ikke til at mærke ændringer”, siger beredskabschefen.

Annonce