Trods spareplan: Brandvæsen venter underskud på 5,5 mio. kr. næste år

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Selv om en ny genopretningsplan giver besparelser på 2,2 mio. kr., så er der et stort hul i Vestsjællands Brandvæsens kasse i 2020. I brandvæsenets reviderede budget er underskuddet steget med 2,3 mio. kr. siden sidste budget blev lavet i april, og nu er underskuddet på 5,5 mio. kr. Årsagen er især, at brandvæsenet ikke tidligere har budgettet med, at der skal ske udskiftning af brandkøretøjerne.

Vestsjællands Brandvæsens økonomi har siden brandvæsenets oprettelse været stærkt presset, og for nyligt vedtog beredskabskommissionen en genopretningsplan. I 2020 giver den plan besparelser på 2,2 mio. kr., blandt andet ved at spare 0,5 mio. kr. på løn til brandfolkene, ved at nedlægge faste stillinger og ved at reducere rengøringen.

Genopretningsplanen giver imidlertid ikke balance i brandvæsenets økonomi. Et revideret budget for 2020 viser således et underskud på 1 mio. kr., når der tages højde for genopretningsplanen. Men budgettet er samtidig øget med en række forskellige udgifter, som samlet set bringer underskuddet op på 5,5 mio. kr. Det er en forværring på 2,3 mio. kr. i forhold til det seneste budget, der blev fremlagt i april.

Ny materieludskiftningsplan

Den største post er 1,5 mio. kr. til leasing af køretøjer. Baggrunden er, at der ikke hidtil i Vestsjællands Brandvæsens budgetter har været taget højde for, at der skal ske udskiftning af brandvæsenets mange brandkøretøjer. Siden brandvæsenets oprettelse i 2016 er der således ikke udskiftet et eneste slukningskøretøj, og eneste anskaffelse har været en ny redningsbåd på Orø.

Derfor har Vestsjællands Brandvæsen nu udarbejdet en samlet investeringsplan, hvor det vurderes, hvornår de enkelte køretøjer skal udskiftes. Planen indeholder også andre investeringer, f.eks. 3 mio. kr. til nye SINE-radioer, indkøb af nye branddragter og hjelme til de kommunale stationer, så kvaliteten højnes til samme niveau som hos Falck, udskiftning af forældet frigørelsesudstyr og meget andet. I alt vil det give en ekstraudgift til leasing i 2020 på 1,5 mio. kr. Hertil kommer et tilsvarende beløb til bl.a. engangsinvesteringer.

Ifølge ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen vil yderligere besparelser forudsætte, at brandvæsenets serviceniveau reduceres, f.eks. ved lukning af stationer.

Annonce