Lejre Kommune får regning for at udtræde af Vestsjællands Brandvæsen

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Lejre Kommune skal betale godt 0,5 mio. kr. til Vestsjællands Brandvæsen, efter at kommunen fra årsskiftet udtrådte af det fælleskommunale beredskab. Det skyldes, at en fordeling af brandvæsenets aktiver og passiver viser, at Lejres del af beredskabet består af flere aktiver end passiver. Sorø Kommune får derimod udbetalt 1 mio. kr., fordi de overtager mere gæld.

Ved årsskiftet forlod Lejre og Sorø kommuner det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen. I den forbindelse er der lavet en opgørelse af brandvæsenets aktiver og passiver, som er fordelt ud på ejerkommunerne.

Opgørelsen viser, at Lejre Kommune har overtaget aktiver for 2.984.223 kr. samt gæld og andre forpligtelser for 2.426.550 kr. Endvidere udgør kommunens andel af egenkapitalen 27.541 kr. Dermed viser Vestsjællands Brandvæsens regnestykke, at Lejre Kommune skal betale 530.132 kr. for at udtræde af samarbejdet.

I Sorø Kommune – der nu indgår i nabokommunen Slagelses beredskab – er der overtaget aktiver for 3.299.195 kr. samt gæld og andre forpligtelser for 4.227.753 kr. Her udgør kommunens andel af egenkapitalen 29.643 kr. Derfor viser bundlinjen, at Sorø Kommune skal have udbetalt 958.202 kr.

Skal betale for eftersyn af lift

Samtidig er det dog blevet besluttet, at Vestsjællands Brandvæsen ikke skal afholde udgiften til et ellers budgetteret 10-års-eftersyn af redningsliften i Sorø. Den udgift skal Sorø Kommune således selv afholde. I modsat retning trækker, at Vestsjællands Brandvæsen ikke længere kan få brandvæsenets branddragter vasket på brandstationen i Sorø. Det vil fremover give Vestsjællands Brandvæsen en ekstraudgift på 75.000 kr. om året.

Det er fortsat ikke lykkedes Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune at blive enige om en aftale vedrørende brandstationen i Ruds Vedby, der dækker områder i både Sorø og Kalundborg kommuner. Selv om der efterhånden er gået fire måneder siden Sorø Kommunes udtræden, er det således ikke klart, hvor meget Vestsjællands Brandvæsen skal betale for de udrykninger, der sker fra brandstationen i Ruds Vedby.

Annonce