Vådt vejr gav brandfolkene en forholdsvis rolig nytårsaften

Fra branden på Mågevej. Foto: Hovedstadens Beredskab,

Med 284 brandudrykninger var nytåret 2022/2023 forholdsvist roligt for landets brandfolk. På en gennemsnitlig nytårsaften er der omkring 500 udrykninger, men det våde vejr hjalp denne gang med til at reducere antallet af udrykninger. Der var stadig et par storbrande, ligesom brandfolk fem gange blev beskudt med fyrværkeri – ét sted så voldsomt, at brandfolkene måtte trækkes tilbage.

En opgørelse fra Danske Beredskaber viser, at der var 284 brandudrykninger i nytårsdøgnet.

Der var bl.a. 61 bygningsbrande, heraf 19 brande i villa og rækkehuse. Hertil kommer 65 ABA-alarmer fra bygninger. Der var 96 udrykninger til container- og affaldsbrande, otte naturbrande, fire skorstensbrande og 25 bilbrande.

Beskudt med fyrværkeri

I fem tilfælde blev brandfolk beskudt med fyrværkeri og lignende. Hos Sydøstjyllands Brandvæsen blev brandfolk beskudt med bomberør under indsatsen. Hos Østjyllands Brandvæsen havde man to tilfælde med beskydning med raketter og to tilfælde med beskydning med romerlys. I et af tilfældene, der fandt sted i Aarhus, beskrives beskydningen som ”massiv”, og brandfolkene måtte her trækkes tilbage, mens man afventede politiet.

Hovedstadens Beredskab slap i år for angreb mod brandfolk, som man ellers har oplevet i de tidligere år. ”Vi har i år heldigvis ikke oplevet beskydning af vores mandskab eller køretøjer. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan føle sig trygge på arbejdet, og vi har gennemført forebyggende tiltag sammen med kommunerne og politiet”, fortæller Martin Kjærsgaard, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.

Blandt de større brande kan nævnes ild i tag på Mågevej i København NV, lejlighedsbrand i Scandiagade i København SV og brand i fem biler i Greve. Branden på Mågevej begyndte som ild i en affaldscontainer, men udviklede sig til ild i den tilstødende ejendoms tag. Herfra bredte ilden sig via taget hen over tre opgange, og 24 lejligheder måtte evakueres, mens 50 brandfolk måtte indsættes. I Rødovre kom to personer til skade, heraf en alvorligt, ved en brand i en carport.

Annonce