Vil have regeringen til også at droppe kommunale beredskabsbesparelser

Regeringen har besluttet, at det statslige beredskab skal friholdes for en ellers vedtaget besparelse på 125 mio. kr. Årsagen er ifølge forsvarsministeren især den aktuelle flygtningesituation, oversvømmelser og terrortruslen. Men det er også udfordringer, som påvirker de kommunale beredskaber – og derfor vil KL nu have regeringen til også at opgive sparekravene til kommunerne.

Kommunerne er i øjeblikket i fuld gang med at etablere de 20 beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Men beredskabsenhederne skal finde store besparelser, og de sparekrav bør regeringen nu genoverveje. Det mener KL, der henviser til, at besparelserne på det statslige beredskab er blevet afblæst, hvilket er sket under henvisning til den aktuelle flygtningesituation, oversvømmelser og terrortruslen.

”Vi er jo i fuldstændig den samme båd, når det gælder de borgernære, kommunale redningsberedskaber, der dækker over 90 procent af det samlede beredskab i Danmark”, siger KL’s formand, Martin Damm, og fortsætter:

”Vi har hele tiden sagt, at vi er meget bekymrede for de forringelser i den borgernære tryghed, som besparelserne afføder. Derfor er regeringens udmelding en oplagt anledning til en tilsvarende revurdering af de planlagte besparelser på det kommunale beredskab”.

En uforudset situation

Martin Damm henviser til, at kommunerne som aftalt har leveret en strukturtilpasning med større, bæredygtige fælleskommunale beredskaber som aftalt med staten. Martin Damm understreger, at nu hvor staten ikke går ind i en samlet løsning, der omfatter både det kommunale og det statslige beredskab, er de grundlæggende forudsætninger, som aftalen blev indgået på, væk, og det bør medføre, at aftalen tages op til fornyet drøftelse.

“Vi er helt generelt nødt til samlet set at tage højde for de meget store udfordringer, som vi i dag står over for i Danmark, når det gælder beredskabet. Det var en situation, ingen havde forudset, da vi indgik aftalen i 2014”, siger Martin Damm.

Der er mere end 8.000 ansatte i de kommunale beredskaber, heraf godt 1.700 på fuld tid, mens der er 230 fuldtidsansatte i det statslige beredskab. Og i 2012 håndterede det kommunale beredskab ca. 40.000 hændelser, mens det statslige redningsberedskab var indsat 435 gange.

Annonce