Endnu et nordsjællandsk brandvæsen på vej

Google Maps
Arkivfoto: Falcks brandstation i Hillerød

Navnet Nordsjællands Brandvæsen har andre taget, og derfor er det endnu ikke klart, hvad der bliver navnet på det nye beredskab, som Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund kommuner nu er blevet enige om at etablere pr. 1. januar 2016. De seks kommuner vil dog løbende vurdere, om det ville være en fordel at samle hele Nordsjælland i ét beredskab.

Det bliver en administrativ styregruppe med deltagelse af direktører fra de seks kommuner, som skal stå i spidsen for processen med at få sammenlagt de nuværende beredskaber. I forvejen har Frederikssund og Halsnæs fælles beredskab – og samtidig har de to kommuner, som de eneste, deres eget operative beredskab, mens de fire øvrige kommuner har kontrakt med Falck.

Styregruppen skal i den kommende tid bl.a. komme med forslag til beredskabets organisering og ledelse, ansættelsesforhold for de nuværende medarbejdere, lokalisering af beredskabet, ny risikobaseret dimensionering, sikring af at de krævede besparelser opnås samt kommunikationsplan for sammenlægningsprocessen.

Som i de fleste andre kommuner vil det nye beredskab blive et fælleskommunalt § 60-selskab med en fælles beredskabskommission.

Kommunerne er enige om, at vision for de fælles beredskab er disse fire punkter:

  • At forbedre servicen og sikkerheden for borgerne og virksomhederne
  • At styrke den forebyggende indsats
  • At forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet
  • At opnå stordriftsfordele

”Det er meget tilfredsstillende at vi borgmestre meget hurtigt kunne blive enige om at søge fælles fodslag i denne vigtige sag. Et velfungerende og effektivt beredskab er væsentligt, og vi er overbeviste om, at vi med samarbejdet mellem vores kommuner får opbygget en stærk faglig og økonomisk bæredygtig enhed”, lyder det i en fælles udtalelse fra de seks borgmestre.

Annonce