Københavns Kommune skal dække eventuelt underskud på ambulancekørsel

Når Hovedstadens Beredskab bliver en realitet den 1. januar 2016, overgår også Københavns Brandvæsens ambulancekørsel til det nye beredskab. Men netop ambulancekørslen har haft de andre deltagerkommuners særlige opmærksomhed, og det ligger nu fast, at Københavns Kommune skal dække et eventuelt underskud på ambulancekørslen.

Hovedstadens Beredskab kommer til at bestå af otte hovedstadskommuner, og kort tid efter beredskabets etablering den 1. januar 2016 træder nye kontrakter med Region Hovedstaden om ambulancekørsel i kraft. Kontrakterne indebærer, at Københavns Brandvæsen skal varetage ambulancekørslen i to områder, hvilket vil generere en årlig omsætning på ca. 100 mio. kr. og beskæftige ca. 200 medarbejdere. I dag har både Københavns og Frederiksberg brandvæsener kontrakt med regionen om ambulancekørslen, men Frederiksberg Brandvæsen tabte det seneste udbud til Københavns Brandvæsen.

Samdrift mellem ambulance og brand er yderst hensigtsmæssig

I de øvrige deltagerkommuner anerkendes det, at der er synergier mellem ambulancekørslen og brandslukningen. Der har således været en lang tradition for ambulancekørsel i København og på Frederiksberg, hvor der altid har været tæt tilknytning og synergi mellem ambulancetjenesten og brandvæsenet.

I det nuværende beredskab indgår der således i København og på Frederiksberg medarbejdere, der forretter tjeneste på begge områder. Det sker som oftest ved fast etablerede turnusser, hvor ambulancemandskabet udfører opgaver i brandvæsenet på lige fod med brandmandskabet i fire ud af årets 12 måneder. Endvidere er det normal praksis, at ambulancemandskabet efter at have kørt ambulancer i en årrække søger over i brandvæsenet som en del af deres videreudvikling.

Det fælles kendskab til opgaverne og de højere kompetencer, som kan udnyttes i begge dele af beredskabet, vurderes fortsat at være yderst hensigtsmæssig ud fra en beredskabsmæssig synsvinkel. Kommunerne anser det således som en styrke, at langt de fleste brandfolk i København og på Frederiksberg har haft erfaring med at køre ambulancer. Det giver nemlig unikke kompetencer på skades- og ulykkessteder. Det giver desuden mulighed for, at de forskellige dele af beredskabet kan understøtte hinanden, således at der f.eks. ved pludseligt opstået sygdom i den ene del er mulighed for at anvende medarbejdere fra den anden del, såfremt der skulle være overtallighed på dagen. Det system har fungeret på optimal vis i mange år, og kommunerne vurderer, at det fortsat vil være en
stor fordel fremover.

Svært at vurdere økonomisk risiko

Imidlertid er de syv andre kommuner bekymrede for økonomien i ambulancekørslen. Københavns Brandvæsen er således blevet beskyldt for at have give et dumpingtilbud, som skal finansieres af de øvrige dele af brandvæsenet. Kritikken er ikke mindst kommet fra Frederiksberg Kommune, hvor det lokale brandvæsen selv bød på en del af ambulancekørslen – men var langt dyrere end Københavns Brandvæsen. Det fik sidste år Frederiksberg Kommune til at klage til Region Hovedstaden, fordi man på Frederiksberg ikke mente, at kollegaerne i København havde medtaget alle relevante udgifter i tilbuddet.

I de syv kommuner er vurderingen, at der er en betydelig økonomisk risiko forbundet med Københavns Brandvæsens ambulancekontrakt med Region Hovedstaden, men at det er svært at vurdere risikoens omfang. Derfor ønsker kommunerne, at der findes en model, så ambulancekørslen kan hegnes ind. Dermed vil et eventuelt underskud ikke ramme Hovedstadens Beredskab.

Den model, som der nu er opnået enighed om, er at Københavns Kommune skal hæfte 100 pct., hvis det i Hovedstadens Beredskabs første to år viser sig, at ambulancetjenesten giver underskud. Tilsvarende får Københavns Kommune lov til at beholde et eventuelt overskud. Hvis det efter de første to år viser sig, at der er et væsentlig over- eller underskud på ambulancekørslen, skal der ske en regulering af Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab i resten af den periode, som ambulancekontrakten dækker. At over- eller underskuddet skal være ”væsentligt” indebærer, at det skal være på over 1 mio. kr. om året.

Alle nuværende medarbejdere i Frederiksbergs og Københavns ambulancetjenester bliver overført til det nye beredskab pr. 1. januar 2016.

Annonce