Brandvæsen

Ny brand- og ambulancestation på vej i Rønde

Tirsdag blev der taget første spadestik til Røndes nye brand- og ambulancestation. Stationen opføres på adressen Bækkelundsvej 2, og den bliver på samlet 742 m2. Arealet fordeles på en garage på 317 m2 til slukningskøretøjer, et parterre-niveau på 187m2 til faciliter for brandberedskabet samt 238 m2 til faciliter for ambulancetjeneste og undervisningsfaciliter.

Brandvæsen

Kommunal brandslukning på hele Djursland fra 2011

De to kommuner på Djursland – Syddjurs og Norddjurs – har haft brandslukningen i et fælles udbud, og resultatet er blevet, at kommunerne selv skal varetage al brandslukning fra 1. januar 2011. I dag er opgaven delt mellem et fælleskommunalt brandvæsen, der har seks stationer, og Falck, der har brandstationer i Hornslet og Rønde. Falcks tilbud på brandslukningen beskrives som væsentligt dyrere end kommunernes kontrolbud.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk vil kæmpe for deres brandstation

De aktuelle politiske forhandlinger om det fremtidige beredskab på Djursland har kaldt Røndes 23 deltidsbrandfolk på barrikaderne. De er foruroligede over, at de to modeller, der har været i spil op til de politiske forhandlinger, enten reducerer stationen i Rønde til en hjælpestation eller helt nedlægger brandvæsenet i Rønde. “Den direkte konsekevens kan blive, at borgerne i Rønde risikerer at komme til at vente dobbelt så lang tid på brandvæsenet”, siger brandfolkenes talsmand, Jan Møller Nielsen.

Google Streetview
Brandvæsen

Overvejer fælles beredskab på Djurs

Fra nytår bliver de otte kommuner på Djurs til to: Norddjurs og Syddjurs. Men blandt både politikerne og embedsmændene er der stemning for, at de to nye kommuner etablerer et fælles beredskab, som således vil komme til at dække hele Djurs. Kolind i den nuværende Midtdjurs Kommune skal være hovedkvarter for beredskabet, og brandstationen i Rønde skal reduceres til hjælpestation.