Overvejer fælles beredskab på Djurs

Google Streetview
Falck- og brandstationen i Rønde.

Fra nytår bliver de otte kommuner på Djurs til to: Norddjurs og Syddjurs. Men blandt både politikerne og embedsmændene er der stemning for, at de to nye kommuner etablerer et fælles beredskab, som således vil komme til at dække hele Djurs. Kolind i den nuværende Midtdjurs Kommune skal være hovedkvarter for beredskabet, og brandstationen i Rønde skal reduceres til hjælpestation. 

I de otte kommuner er der i dag otte brandstationer, hvoraf de seks er kommunale. Det er stationerne i Grenå, Allingåbro, Kolind og Ebeltoft samt hjælpestationerne i Fjellerup og Knebel. Falck står for driften af brandstationerne i Hornslet og Rønde.

Politikerne har endnu ikke taget endelig stilling til beredskabets organisering, men blandt politikerne er der tilsyneladende stemning for et fælles beredskab. På embedsmandsplan er der udarbejdet to modeller for et fælles beredskab, hvor model 1 indebærer, at brandstationen i Rønde reduceres til hjælpebrandstation, mens model 2 indebærer, at stationen helt nedlægges. Model 1 vil give Syddjurs en årlig besparelse på 13% og Norddjurs en besparelse på 4%, mens model 2 vil give en besparelse på henholdsvis 18% og 9% i de to kommuner. Direktionen i de to kommuner anbefaler model 1. Kontrakterne med Falck løber til og med 2008, så en besparelse ved reduktion af beredskabet i Rønde vil først få virkning fra 2009.

Hvis Djurs får et fælles beredskab, så skal brandstationen i Kolind formentlig være hovedstation. Stationen er fælles med det private redningskorps REKO, og den er opført for få år siden. Der er gode mulighed for en udvidelse, som i givet fald bliver på ca. 140 m2 og kommer til at koste 2 mio. kr. Udvidelsen vil både give mere garageplads og plads til en fælles administration.

Kommunerne skal også have en fælles beredskabskommissionen, hvor de to borgmestre skal skiftes til at være formænd i to år ad gangen. Den fælles beredskabschef skal referere til teknik- og miljødirektøren i den kommune hvis borgmester er formand.

Der er ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal ændres på opgavefordelingen mellem Falck og de kommunale brandvæsener. Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, så har Dansk Folkeparti udtrykt ønske om, at opgaven sendes i udbud, men Dansk Folkeparti har tilsyneladende misforstået en række ting om organiseringen af beredskabet, således at partiets forventninger til besparelsespotentialet ved et udbud er urealistiske.

Annonce