Præhospital

Tilsyn skifter mening: Roskildes ambulancekørsel er alligevel lovlig

Kommunaltilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland meddelte tidligere på måneden, at man anså Roskilde Brandvæsens forestående ambulancekørsel i kommunerne Greve, Køge og Solrød for ulovlig. Men efter et møde i dag har tilsynet skiftet mening, og nu er tilsynets jurister helt trygge ved, at Roskilde Kommune har indgået en aftale med Region Sjælland om at udføre ambulancekørslen i de tre kommuner.

Præhospital

Ambulancefolk: Kirsten Lee provokerer og skaber risiko for nye arbejdsnedlæggelser

Det radikale regionsrådsmedlem Kirsten Lees udmelding om, at de seneste måneders hårde kritik af akutberedskabet i Region Hovedstaden skyldes usaglig fagforeningspolitik samt at alarmcentralen og Københavns Brandvæsen har ansvaret for problemerne i akutberedskabet, skaber vrede hos Brandfolkenes Organisation, der organiserer ambulancefolk i Københavns og Frederiksberg brandvæsener. Organisationen mener, at Kirsten Lee bevidst provokerer ambulancefolkene, og at det skaber risiko for nye arbejdsnedlæggelser, der kan udvikle sig til en konflikt af et omfang, som ikke er oplevet tidligere.

Præhospital

Radikale: Ambulancekritik er udtryk for usaglig fagforeningspolitik

Antallet af ambulancer i Region Hovedstaden er ikke reduceret, ventetiderne på ambulancer er ikke steget og kritikken mod akutberedskabet er alene udtryk for usaglig fagforeningspolitik. Det mener de Radikales medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, Kirsten Lee, som samtidig placerer skylden for problematiske ambulanceudrykninger og arbejdsforhold hos alarmcentralen og Københavns Brandvæsen – og beskylder fagforeningerne for at kritisere Region Hovedstaden for fejl, som i virkeligheden er begået af alarmcentralen.

Præhospital

Kommune og statsforvaltningen er stærkt uenige om ministeriums fortolkning af ambulanceregler

Et brev fra Sundhedsministeriet har fået en central placering i debatten om, hvorvidt Roskilde Brandvæsen lovligt kan udføre ambulancekørsel i yderligere tre nabokommuner fra 1. februar 2010. I brevet, der er sendt til Roskilde Kommune inden kommunen bød på ambulancekørslen, beskriver Sundhedsministeriet de gældende regler for kommuners ambulancekørsel, men Roskilde Kommune og Statsforvaltningen udlægger brevets konklusion vidt forskelligt. Ifølge Roskilde Kommune har Sundhedsministeriet med brevet godkendt, at Roskilde Brandvæsen udfører ambulancekørsel i Greve, Køge og Solrød, mens Statsforvaltningen derimod bruger brevet til at konkludere, at den valgte model for ambulancekørslen er ulovlig. Resultatet kan blive, at Roskilde Kommune må oprette et ambulanceselskab, og tilsyneladende vil det ikke blive svært at finde private medinvestorer, for Roskilde Brandvæsen har tidligere fået et tilbud fra investorer, der ville indskyde et trecifret millionbeløb i et fælles ambulanceselskab.

Præhospital

Region garanterer for ambulancekørsel

“Der kører under alle omstændigheder ambulancer i Køge, Greve og Solrød kommuner i det aftalte omfang – også efter 1. februar”. Det slår formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (S), fast efter den seneste juridiske debat om, hvem der må køre ambulancer hvor. “Vi stiller os i Region Sjælland selvfølgelig meget gerne til rådighed for en dialog mellem Statsforvaltningen og Roskilde Kommune, hvis vi kan bidrage yderligere til at afklare elementer i Roskilde Kommunes juridiske model for at løse opgaven med ambulancekørsel for Region Sjælland”, siger Steen Bach Nielsen.

Præhospital

Tilsyn: Roskilde Brandvæsen har budt på et for stort område

De nuværende regler giver kommuner mulighed for at udføre ambulancekørsel for regionerne, men reglerne blev indført for at give eksisterende kommunale ambulancetjenester mulighed for at fortsætte og for at skabe mulighed for samdrift mellem brandslukning og ambulancekørsel. Og det indebærer, at kommunerne kun må udføre ambulancekørsel i deres egen kommune eller i tilgrænsende områder af nogenlunde samme størrelse. Sådan lyder konklusionen fra Statsforvaltningen Sjælland, der også tegner et dystert billede af Roskilde Brandvæsens mulighed for at beholde sin nye kontrakt: Ifølge statsforvaltningen er eneste mulighed nemlig, at opgaven placeres i et privat selskab, hvor Roskilde Kommune højst må eje 49% af aktierne, og selv i så fald vil opgaven formentlig først skulle i et nyt udbud.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen må ikke køre ambulancer i nabokommuner

Region Sjællands ambulancetjeneste er endnu engang blevet ramt af en krise. Kun to uger før Roskilde Brandvæsen skal overtage ambulancekørslen i Greve, Køge og Solrød kommuner, har Statsforvaltningen Sjælland nemlig meddelt, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis brandvæsenet udfører ambulancekørsel i nabokommuner. Statsforvaltningen vil dog mødes med Roskilde Kommune og Region Sjælland for at finde en løsning.

Præhospital

Papirmanøvre forbedrede ambulancers udrykningstid med et halvt minut

Det var ikke kun antallet af ambulancer, som blev ændret, da Region Hovedstaden den 1. september 2009 lancerede et nyt akutberedskab. Også metoden til opgørelse af ambulancernes udrykningstid blev ændret, så udrykningstiden ikke længere opgøres som et gennemsnit for alle ambulanceudrykninger. I stedet gik Region Hovedstaden over til kun at medregne de 50% hurtigste ambulancer, når udrykningstiderne skulle opgøres. Ifølge regionen var resultatet det samme, men nye tal viser, at regionens påstand ikke holder vand. Der er således en markant forskel på udrykningstiden, alt efter om den opgøres efter den ene eller anden metode, og ved at vælge den mest fordelagtige opgørelsesmetode har Region Hovedstaden skåret over et halvt minut eller ca. 10% af ambulancerne udrykningstider – men vel at mærke kun på papiret.

Brandvæsen

Falck sælger sin station i Vordingborg til kommunen

Falck-stationen i Vordingborg bliver solgt først i det nye år, men Falck bliver boende med personale og køretøjer. Det afslørede stationsleder Jesper Hansen, da han i sin tale ved Falck i Vordingborgs nytårsparade fortalte om stationens fremtid, som længe har været uvis. Byrådet i Vordingborg havde i det for nylig udløbne års budget afsat midler til at bygge en ny, fælles redningsstation i kommunen, men da det i en periode så ud som om Falck ville miste ambulancekørslen i Region Sjælland til svenske Samariten, var der forståeligt nok fra Falcks side ingen interesse i eller behov for en ny station. Men nu bliver stationen altså solgt – til Vordingborg Kommune.

Præhospital

Iskold luft mellem alarmcentral og Region Hovedstaden

I dag blev Københavns Kommune og Region Hovedstaden enige om at etablere et nyt samarbejdsforum. Og det er der tilsyneladende hårdt brug for – i hvert fald har tonen mellem to centrale samarbejdspartnere i hovedstadens akutberedskab, Københavns Brandvæsens alarmcentral og Region Hovedstaden, udviklet sig til at være iskold. Det sker efter at regionen tilsyneladende systematisk placerer skylden for alle kritiserede ambulanceudrykninger hos alarmcentralen. Det har fået alarmcentralen til at karakterisere regionens udtalelser som “en frækhed”, og alarmcentralen har nu åbent meldt ud, at man mener, at Region Hovedstaden har for få ambulancer. Regionen beskylder til gengæld alarmcentralen for chikane.