Brandfolk vil kæmpe for deres brandstation

Google Streetview
Falck- og brandstationen i Rønde.

De aktuelle politiske forhandlinger om det fremtidige beredskab på Djursland har kaldt Røndes 23 deltidsbrandfolk på barrikaderne. De er foruroligede over, at de to modeller, der har været i spil op til de politiske forhandlinger, enten reducerer stationen i Rønde til en hjælpestation eller helt nedlægger brandvæsenet i Rønde. “Den direkte konsekevens kan blive, at borgerne i Rønde risikerer at komme til at vente dobbelt så lang tid på brandvæsenet”, siger brandfolkenes talsmand, Jan Møller Nielsen.

“Vi mener det vil være at gamble med borgernes sikkerhed. Idag er Falck-brandvæsenet i Rønde fremme overalt i Rønde by på 6-7 minutter. Hvis man nedlægger stationen i Rønde, vil der gå 15 minutter inden brandbilerne er fremme”, siger Jan Møller Nielsen til Adresseavisen Kalø Vig.

Ifølge Jan Møller Nielsen er Rønde på linie med Hornslet og Mørk tættere bebyggelse, som skal havee brandmæssig assistance indenfor 10 minutter. “Sparer man stationen i Rønde væk og lader brandstationen i Kolind eller Hornslet slukke brande i Rønde, vil der gå 15 minutter inden brandbilerne er i byen”, siger Jan Møller Nielsen. Han mener, at Røndes rolle som udviklingsby med mange nye boliger, institutioner og industrikvarter kræver en hurtig udrykning. “Der skal bygges hospice og udvides med mange boliger i Rønde Vest og Rønde Nord. Samtidig har byen en række skoler, hvor der er flere hundrede unge mennesker indkvarteret, samt plejehjem og plejeboliger”, siger Jan Møller Nielsen på brandfolkenes vegne.

De 23 Rønde-brandfolk er heller ikke begejstrede for en model, som gør Rønde til en hjælpestation. “Det betyder, at vi skal spare to mand væk i forhold til de seks mand vi rykker ud med i dag. Så har vi nok et brandvæsen i byen, men sætter brandfolkenes sikkerhed over styr”, siger Jan Møller Nielsen til Adresseavisen Kalø Vig. “Ved en større uoverskuelig brand skal der stå et sikringshold på to mand parat udenfor den brændende bygning, så de kan komme de to indsatte røgdykkere til hjælp, hvis noget skulle gå galt. Det kan ikke lade sig gøre, hvis Røndes brandvæsen beskæres til en firemands udrykning”, mener Jan Møller Nielsen.

Røndes brandvæsen består idag af en samlet styrke på 23 deltidsbrandfolk.

Annonce