Kommunal brandslukning på hele Djursland fra 2011

Falck- og brandstationen i Hornslet.

De to kommuner på Djursland – Syddjurs og Norddjurs – har haft brandslukningen i et fælles udbud, og resultatet er blevet, at kommunerne selv skal varetage al brandslukning fra 1. januar 2011. I dag er opgaven delt mellem et fælleskommunalt brandvæsen, der har seks stationer, og Falck, der har brandstationer i Hornslet og Rønde. Falcks tilbud på brandslukningen beskrives som væsentligt dyrere end kommunernes kontrolbud.

Det var ventet, at Falck ville byde ind på hele brandslukningen på Djursland, men en anden mulighed var at fortsætte med en fælles drift mellem Falck og det kommunale Brand & Redning Djursland som hidtil. Den tredje mulighed var ren kommunal drift.

Ifølge Lokalavisen var forskellen mellem Falcks tilbud og det kommunale kontrolbud meget stort, og Falck var således væsentlig dyrere end de to kommuner. Det fik kommunerne til at aflyse udbuddet for i stedet at hjemtage hele opgaven. Den store forskel i prisen på brand og redning mellem en privat og en offentlig operatør har undret flere iagttagere. Da Syddjurs Byråd forleden behandlede sagen, undlod Steen Fris (K) og Per Zeidler (V) at stemme. “Selvfølgelig skal Syddjurs Kommune have det bedste beredskab til den billigste pris, men tilbuddene skal være afgivet på de samme vilkår”, siger Per Zeidler til Lokalavisen. Han skal sammen med borgmester Kirstine Bille (SF) de næste fire år repræsentere Syddjurs Kommune i den fælles beredskabskommission på Djursland. Per Zeidler frygter, at et underbudgetteret kommunalt brandvæsen skal have tillægsbevillinger for at kunne hænge sammen økonomisk.

“Falck har løst opgaven på forbilledlig vis, men den væsentlige prisforskel var afgørende”, siger formand for beredskabskommissionen, borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, til Lokalavisen. Udbuddet blev udført efter alle foreskrifter af de rådgivende ingeniørfirmaer Cowi og Niras, og valget af den kommunale løsning var enstemmig i beredskabskommissionen.

Vilfred Friborg Hansen er dog glad for, at Falck først udtræder af samarbejdet om et år. Det giver tid til at få lokaler, materiel og mandskab på plads. “Vi skal leje lokaler og lease brandbiler og andet materiel”, siger Vilfred Friborg Hansen. Han forventer, at deltidsbrandfolkene fra Falck i Hornslet og Rønde følger med over i den nye organisation. “Vi ser situationen an, men har en forventning om at personaleforholdene og materiellet forbliver på samme niveau. Vi forventer også at få den samme løn som hidtil”, siger deltidsbrandmand Jan Møller Nielsen, Rønde, Han er fællestillidsmand for deltidsbrandmændene på alle otte brandstationer på Djursland. “Vi er i hvert fald ikke interesseret i, at beredskabet bliver et kommunalt spareobjekt”.

Udover at finde egnede lokaler skal Syddjurs Kommune også anskaffe en autosprøjte og en tankvogn til Hornslet og en tanksprøjte og en tankvogn til Rønde.

Annonce