Google Streetview
Brandvæsen

Skjern og Tarm skal deles om slukningstog

Den nuværende brandstation i Tarm bliver ikke som planlagt lukket i 2009. I stedet skal brandstationerne i Skjern og Tarm i en overgangsperiode deles om et slukningstog, således at hver station selv kan klare reducerede udrykninger, mens begge stationer skal tilkaldes ved alle øvrige udrykninger. Årsagen er, at det har vist sig, at det politiske krav om en maksimal udrykningstid på 10 minutter i Skjern og Tarm ikke kan overholdes, hvis begge byer skal dækkes fra den nuværende brandstation i Skjern.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandstation i Tarm lukkes fra 2009

Fra 1. januar 2009 er det slut med brandstationen i Tarm. Det ligger fast, efter at et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget en ny plan for risikobaseret dimensionering. Samtidig ligger det fast, at Falck overtager brandslukningen i hele kommunen for en 10-årig periode, og at Falck skal bygge en helt ny station i Skjern. Samtidig sløjfes en del af de oprindelige planer om at reducere beredskabet på de forskellige stationer i kommunen. 

Brandvæsen

Brandvæsener kørte kapløb om udrykningsdistrikter

Det bliver brandstationen i Skjern, som fremover skal rykke ud til brande i det område, der i dag dækkes fra hjælpebrandstationen i Lem. Det blev resultatet af et kapløb, som beredskabschef Bent Foldager fra Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune fredag arrangerede mellem brandstationerne i Skjern og Ringkøbing. Skjern var hurtigst, så nu får de udvidet deres udrykningsdistrikt.