Skjern og Tarm skal deles om slukningstog

Google Streetview
Falck-stationen i Tarm

Den nuværende brandstation i Tarm bliver ikke som planlagt lukket i 2009. I stedet skal brandstationerne i Skjern og Tarm i en overgangsperiode deles om et slukningstog, således at hver station selv kan klare reducerede udrykninger, mens begge stationer skal tilkaldes ved alle øvrige udrykninger. Årsagen er, at det har vist sig, at det politiske krav om en maksimal udrykningstid på 10 minutter i Skjern og Tarm ikke kan overholdes, hvis begge byer skal dækkes fra den nuværende brandstation i Skjern.

Som led i den risikobaserede dimensionering blev det besluttet, at brandstationerne i Tarm og Skjern fra 1. januar 2009 skal lægges sammen til én station, hvorefter der indenfor em 5-års periode skal opføres en ny station i Skjern. Samtidig blev det besluttet, at udrykningstiden i Tarm og Skjern ikke må overstige 10 minutter. Det kan lade sig gøre ved at placere den nye station i Skjern tættere på Tarm. Den oprindelige plan var, at stationen i Tarm skulle nedlægges, og at området i en overgangsperiode skulle dækkes fra den nuværende station i Skjern, men det har vist sig, at man i så fald ikke ville kunne overholde kravene til udrykningstiderne.

Nu har beredskabskommissionen i Ringkøbing-Skjern Kommune så besluttet, at de to stationer fra 1. januar 2009 skal deles om et slukningstog frem til der er opført en ny brandstation i Skjern. Autosprøjte og tankvogn placeres på brandstationen i Skjern, mens brandstationen i Tarm kun bevarer sin tanktender. Frem til 2009 har de to stationer et uændret beredskab.

Det er Falck, som skal stå for al brandslukning i Ringkøbing-Skjern Kommune, og dermed er det også redningskorpset, som skal bygge den nye station i Skjern. Hos Falck kan man endnu ikke sige, hvornår byggeriet går i gang – det afhænger nemlig af udfaldet af det kommende udbud af ambulancetjenesten. Hvis Falck vinder udbuddet skal der således bygges en kombineret brand- og redningsstation, og hvis Falck taber skal der kun bygges en brandstation.

Annonce