Brandstation i Tarm lukkes fra 2009

Google Streetview
Falck-stationen i Tarm

Fra 1. januar 2009 er det slut med brandstationen i Tarm. Det ligger fast, efter at et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget en ny plan for risikobaseret dimensionering. Samtidig ligger det fast, at Falck overtager brandslukningen i hele kommunen for en 10-årig periode, og at Falck skal bygge en helt ny station i Skjern. Samtidig sløjfes en del af de oprindelige planer om at reducere beredskabet på de forskellige stationer i kommunen. 

Nabobyerne Tarm og Skjern skal ikke længere have hver sin brandstation. Brandstationen i Tarm, der drives af Falck, skal nedlægges pr. 1. januar 2009. Allerede fra 1. januar 2008 nedlægges det kommunale brandvæsen i Skjern dog, idet brandslukningen fra samme dato overgår til Falck, der skal opføre en ny station i Skjern. Stationen skal placeres således, at man kan være fremme indenfor 10 minutter i både Tarm og Skjern. Beredskabet i Skjern kommer til at bestå af autosprøjte, tanktender, tankvogn, frigørelsesudstyr og trin 1-materiel. De tidligere kommunale brandkøretøjer fra Skjern overgår til det frivillige beredskab, idet to ældre køretøjer dog skal anvendes af kommunen til “repræsentative formål”.

Brandfolkene i Tarm havde forsøgt at overbevise politikerne om, at deres brandstation skulle videreføres, men planen for risikobaseret dimensionering blev som nævnt vedtaget af et enigt byråd. Det blev dog til en enkelt åbning for brandfolkene: Hvis det viser sig, at stationen i Skjern ikke kan overholde udrykningsgtiderne, vil der muligvis blive oprettet en hjælpestation i Tarm.

Kommunens betaling til Falck vil i første omgang udgøre samme beløb, som der budgetteres med for driften af den kommunale brandstation. Fra 2009 opnås en årlig besparelse på 1,5 mio. kr., som dog primært kan henføres til, at der er en brandstation mindre i kommunen. I alt betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 6,3 mio. kr. til Falck for driften af alle kommunens brandstationer, hvortil kommer udgifter på små 700.000 kr. til nabokommunerne for brandslukning i kommunens yderområder.

For de andre brandstationer i kommunen indebærer den reviderede – og nu vedtagne – plan for risikobaseret dimensionering, at bemandingen af stationerne basisenheder øges fra 1+3 til 1+4. I Hvide Sande bevares autosprøjte og tankvogn, og kommunens fælles liftvogn placeres i Ringkøbing og ikke som først planlagt i Skjern. Den nuværende hjælpestation i Lem bliver bevaret.

Annonce