Præhospital

Falck vil bygge ny station på Frederiksberg

Syv år efter at Falck lukkede sin station på Frederiksberg, er redningskorpset på vej tilbage. Falck vil nemlig bygge en ny station på Frederiksberg, som skal dække både Frederiksberg og København. Den nye station, der er planlagt til at få et areal på 897 m2 og 22 garagepladser, skal først og fremmest give Falcks sygetransportkøretøjer en mere central placering, så antallet af kørte kilometre kan nedbringes.

Præhospital

Falck lukker station på Frederiksberg

Den 1. november 2006 bliver Falcks station på Frederiksberg lukket. Lukningen er en konsekvens af, at Falck for kort tid siden tabte udbuddet af siddende sygetransport i Region Hovedstaden – af de 300.000 årlige sygetransporter blev en stor del nemlig udført fra stationen på Nordre Fasanvej. Falck beholder dog bygningerne og grunden, som måske igen kan komme til at huse en Falck-station, hvis aktivitetsniveauet stiger.