Falck vil bygge ny station på Frederiksberg

Syv år efter at Falck lukkede sin station på Frederiksberg, er redningskorpset på vej tilbage. Falck vil nemlig bygge en ny station på Frederiksberg, som skal dække både Frederiksberg og København. Den nye station, der er planlagt til at få et areal på 897 m2 og 22 garagepladser, skal først og fremmest give Falcks sygetransportkøretøjer en mere central placering, så antallet af kørte kilometre kan nedbringes.

Falck lukkede sin station på Ndr. Fasanvej 209 i 2006, efter at redningskorpset havde mistet en kontrakt på siddende sygetransport i Region Hovedstaden. Stationen var opført i 1980 som afløsning for Falck-stationerne på Lundtoftegade og Platanvej, og ifølge vedholdende rygter fik Falck den nye station kvit og frit af daværende storentrepenør Boye Nielsen – mod at denne overtog Zonens tidligere hovedsæde på Platanvej for at opføre lejligheder.

Siden 2006 har Falck-stationen på Ndr. Fasanvej henstået som en stadig mere forfalden ruin, men nu har entreprenørfirmaet KPC fremlagt en ny plan for grunden. Planen indebærer, at den gamle Falck-station rives ned, hvorefter der opføres en ny bygning i otte etager med en stor dagligvarebutik, omkring 100 ungdomsboliger samt en helt ny Falck-station.

Falck-stationen skal efter planen have et samlet areal 897 m2, fordelt på et garageanlæg på 692 m2 med plads til 22 køretøjer samt administration og personalefaciliteter på 205 m2 på 1. sal.  Udenfor etableres 12 parkeringspladser til Falcks medarbejdere.

Etableringen af en station på Frederiksberg skal sikre en central placering af Falcks sygetransportkøretøjer, efter at Falck atter har fået kontrakt med Region Hovedstaden om siddende sygetransport. I dag dækkes København og Frederiksberg fra Falcks stationer i Tårnby og Hvidovre, og en ny station på Frederiksberg skal give mulighed for at nedbringe den samlede kørselsmængde.

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, inden det nye byggeri kan iværksættes, men Frederiksberg Kommune er indstillet på at igangsætte arbejdet med den nye lokalplan.

Annonce