Præhospital

Falck har taget over i Roskilde

Ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner varetages nu af Falck, der har etableret tre stationer i det nye dækningsområde. De ene af stationerne er overtaget fra Roskilde Brandvæsen, mens Falck har etableret en ny station i Roskilde, hvor der ud over ambulancekørsel også skal udføres andre Falck-opgaver.

Autohjælp

Falck lukker station i Roskilde

Senest den 1. februar 2002 nedlægger Falck korpsets station i Roskilde. Falck-stationen i Roskilde har ikke noget akutberedskab, da både ambulancekørsel og brandslukning i området varetages af Roskilde Brandvæsen, og siden 1. maj har stationen lukket og slukket hver aften kl. 23. Stationen har tidligere huset Falcks vagtcentral for Roskilde Amt.