Falck lukker station i Roskilde

Senest den 1. februar 2002 nedlægger Falck korpsets station i Roskilde. Falck-stationen i Roskilde har ikke noget akutberedskab, da både ambulancekørsel og brandslukning i området varetages af Roskilde Brandvæsen, og siden 1. maj har stationen lukket og slukket hver aften kl. 23. Stationen har tidligere huset Falcks vagtcentral for Roskilde Amt.

En af begrundelserne for lukningen er, at stationen rent bygningsmæssigt er alt for stor til de nuværende aktiviteter. Falck regner med at spare ca. 800.000 kr årligt i faste udgifter ved lukningen, ligesom er frigøres omkring 9 mio. kr., der er investeret i bygninger.

Autohjælpsaktiviteterne fra Roskilde flyttes til Greve, mens sygetransportaktiviteterne flyttes til Greve og Køge. Mindre dele af aktiviteterne flyttes desuden til Slagelse og Borup.

Annonce