Brandvæsen

Al frigørelse sker nu i kommunalt regi

Frigørelse af fastklemte samt øvrige akutte redningsopgaver blev tirsdag en rent kommunal opgave. Hidtil har opgaverne været løst af både ambulancetjenester og brandvæsener, men efter mange års debat om placeringen af opgaverne blev Forsvarsministeriet og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2006 enige om, at brandvæsenerne fra 1. juli 2008 skulle have det fulde ansvar. Redderne, der hidtil har stået for ambulancetjenestens frigørelsesopgaver, frygter, at mange brandvæsener ikke er forberedte på at udføre den tunge frigørelse og at der lokalt konstrueres løsninger, som redderne betegner som “mærkelige”.

Brandvæsen

Ambulancebehandlere kan blive ansvarlige for brandfolks fejl

Ambulancebehandlere kan godt blive ansvarlige for fejl, der begås af brandfolk i forbindelse med frigørelse – men kun i helt særlige tilfælde. Det fremgår af et notat, som Forsvarsministeriet har fremlagt efter den seneste tids debat om ansvaret for fejl, der måtte blive begået af brandfolk i forbindelse med frigørelse af fastklemte patienter.

Brandvæsen

Brandfolk: Redderes bekymring er teoretisk og opfundet til lejligheden

Tidligere på ugen gav Falck-redderne udtryk for, at de er bekymrede for at de vil få skylden, hvis der sker fejl i forbindelse med brandfolks frigørelse af fastklemte. Men deltidsbrandfolkenes organisation undrer sig over udmeldingen fra redderne – brandfolkene mener, at redderne reaktion skyldes en frygt for, at den nye placering af frigørelsesopgaverne vil medføre, at der bliver nedlagt redderstillinger. 

Brandvæsen

Fortsat problemer med ansvaret for frigørelsesopgaver

Fra 1. juli 2008 overtager kommunerne det fulde ansvar for frigørelse af fastklemte – en opgave, som hidtil har hørt under både regionerne og kommunerne. Formålet med at placere opgaven hos kommunerne har været at undgå den hidtidige usikkerhed om, hvem der egentlig havde ansvaret for frigørelseopgaverne, når både en kommunes brandvæsen og en regions ambulancetjeneste stillede med frigørelsesudstyr. Men nu frygter ambulanceredderne, at de kan blive ansvarlige for fejl, som brandfolk begår i forbindelse med frigørelser.

Brandvæsen

Brandvæsenerne skal stå for frigørelsesopgaver

Mange års debat om placeringen af ansvaret for frigørelsesopgaver ser ud til at være slut. Forsvarsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet enige om en fælles anbefaling om, at ansvaret fra 1. januar 2008 placeres hos landets brandvæsener. I forvejen råder brandvæsenerne i 82% af de nye storkommuner over frigørelsesværktøj, men fremover vil alle kommuner blive forpligtede til at have et beredskab til frigørelsesopgaver.

Brandvæsen

Indenrigsministeriet: Uændret arbejdsdeling ved redningsopgaver

Redningsopgaver ved trafikulykker kan fortsat varetages af både ambulancetjeneste og brandvæsen. Det fastslår Indenrigsministeriet i et svar til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB). FKB har i sit foreningsblad, Brandvæsen, de seneste måneder beskæftiget sig intensivt med redningsopgavernes organisatoriske placering, og FKB har givet udtryk for, at beredskabslovgivningen efter foreningens mening skal tolkes således, at redningsarbejde udelukkende er en kommunal opgave – og at det er ulovligt, når amterne betaler for, at ambulancetjenesten rykker ud med redningsmateriel ved trafikulykker.