Brandfolk: Redderes bekymring er teoretisk og opfundet til lejligheden

Tidligere på ugen gav Falck-redderne udtryk for, at de er bekymrede for at de vil få skylden, hvis der sker fejl i forbindelse med brandfolks frigørelse af fastklemte. Men deltidsbrandfolkenes organisation undrer sig over udmeldingen fra redderne – brandfolkene mener, at redderne reaktion skyldes en frygt for, at den nye placering af frigørelsesopgaverne vil medføre, at der bliver nedlagt redderstillinger. 

“Landsklubben undrer sig over, at det lige pludselig skal være et problem med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld. Problemet kan være, ifølge Reddernes Landsklub, som er en faglig klub under 3F, at reddere muligvis kan blive slæbt i retten for noget, som frigørelsespersonellet muligvis foretager sig. Det er vores opfattelse, at bekymringen er teoretisk og muligvis opfundet til lejligheden. Problemet er nok snarere, at redderne frygter, at der på baggrund af de nye regler bliver nedlagt fuldtidsstillinger. Det problem er reelt for en fagforening som eksempelvis 3F, men det tjener ikke noget formål at pakke det ind i den form for bekymring, som der gives udtryk for”, siger formanden for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), Karsten Andersen.

“Efter Landsklubbens mening er der med de nye regler klart taget stilling til ansvaret for opgavens udførelse. Iøvrigt har der nu i nogle år været en slags prøveperiode, idet både de kommunale beredskaber og ambulancetjenesten kunne varetage opgaven. Os bekendt har der ikke været problemer med kompetencefordelingen, idet arbejdet udføres efter ambulancepersonellets anvisninger. Tværtimod er det vores opfattelse, at samarbejdet har fungeret forbilledligt. Det tror vi at redderne er enige med os i”, siger Karsten Andersen.

“Det undrer os, at Reddernes Landsklub opfordrer til, at man i rapporten fremover noterer, når brandvæsenet er ankommet før ambulancen. Hvad skal det til for? Måske indirekte for at indikere, at mulige fejl selvfølgelig er brandmændenes skyld. Hold op med det pjat og lad os fortsætte det gode samarbejde, som heldigvis foregår når det virkelig gælder, nemlig under de skarpe indsatser”, lyder opfordringen fra LFDB”s formand, der fortsætter: “Her er personellet fælles om at yde en god indsats ud fra holdningen om at opgaven er det vigtigste. Iøvrigt er den indeklemte vel formentlig bedøvende ligeglad med, hvem der udfører frigørelsen, bare vedkommende kommer fri”.

Annonce