Ambulancebehandlere kan blive ansvarlige for brandfolks fejl

Ambulancebehandlere kan godt blive ansvarlige for fejl, der begås af brandfolk i forbindelse med frigørelse – men kun i helt særlige tilfælde. Det fremgår af et notat, som Forsvarsministeriet har fremlagt efter den seneste tids debat om ansvaret for fejl, der måtte blive begået af brandfolk i forbindelse med frigørelse af fastklemte patienter.

Fra 1. juli 2008 overgår ansvaret for de tunge frigørelsesopgaver fuldt ud til landets brandvæsener. Frigørelsen skal imidlertid ske efter ambulancemandskabets anvisninger, og Reddernes Landsklub og Dansk Ambulance Råd meddelte tidligere på året, at de to organisationer var bekymrede for, om det kan føre til, at at ambulancebehandlere gøres ansvarlige for fejl, der reelt er begået af brandfolk under den tekniske del af frigørelsen. Ambulancebehandlerne kan i Patientklagenævnet gøres ansvarlige for fejl i behandlingsforløbet, mens der ikke findes en tilsvarende ordning for brandfolk.

Ifølge Forsvarsministeriet vil Patientklagenævnet være kompetent til at tage stilling til f.eks. en instruks fra en ambulancebehandler til brandvæsenet vedrørende aflastning, frigørelse m.v. af en fastklemt patient. Hvis brandvæsenet handler i strid med instruksen eller misforstår den, vil ambulancebehandleren imidlertid ikke kunne kritiseres af nævnet for en eventuel fejl.

Ambulancebehandleren vil også kunne drages til ansvar i Patientklagenævnet, hvis brandvæsenet foretager sig åbenlyst forkerte og skadelige handlinger i forbindelse med frigørelsen, og ambulancebehandleren ikke griber ind – men naturligvis forudsat, at ambulancebehandleren er opmærksom på handlingen og har mulighed for at forhindre den. Forsvarsministeriet vurderer, at det formentlig i praksis vil være meget sjældent, at et sådant tilfælde opstår.

Annonce