Fortsat problemer med ansvaret for frigørelsesopgaver

Fra 1. juli 2008 overtager kommunerne det fulde ansvar for frigørelse af fastklemte – en opgave, som hidtil har hørt under både regionerne og kommunerne. Formålet med at placere opgaven hos kommunerne har været at undgå den hidtidige usikkerhed om, hvem der egentlig havde ansvaret for frigørelseopgaverne, når både en kommunes brandvæsen og en regions ambulancetjeneste stillede med frigørelsesudstyr. Men nu frygter ambulanceredderne, at de kan blive ansvarlige for fejl, som brandfolk begår i forbindelse med frigørelser.

Det er Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som er blevet enige om de nye retningslinier, der placerer ansvaret for frigørelse af fastklemte hos brandvæsenerne. Den praktiske varetagelse af frigørelsen skal imidlertid ske efter ambulancemandskabets anvisninger, idet filosofien er, at brandvæsenet har ekspertisen i selve frigørelsen, mens ambulancetjenesten har ekspertisen i behandling af patienten.

Hvordan denne nye ansvarsfordeling skal administreres i praksis er imidlertid usikkert, og derfor har Reddernes Landsklub og Dansk Ambulance Råd i løbet af efteråret forsøgt at få startet forhandlinger med de to ministerier og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, men ifølge de to redderorganisationer har både ministerierne og beredskabschefernes faglige organisation afvist at tale med ambulanceredderne om problemstillingen.

Derfor giver Reddernes Landsklub nu udtryk for bekymring over de manglende retningslinier for placering af ansvaret, når opgaven med frigørelse skifter hænder om et halvt år. Ambulanceredderne kan nemlig i Patientklagenævnet gøres ansvarlige for fejl i hele behandlingsforløbet, ligesom ambulancetjenesten via Patientforsikringen kan blive erstatningsansvarlig. Der findes ikke tilsvarende ordninger, der omfatter brandfolk eller brandvæsener. Reddernes Landsklub har derfor valgt at udsende en opfordring til sine medlemmer om, at de bør notere det i ambulancejournalen, hvis brandvæsenet er nået frem før ambulanden og har påbegyndt frigørelsen før der var ambulancemandskab til stede.

Annonce