Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2023

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Sammenlignet med samme periode året før var ambulancerne hurtigere fremme i de fleste regioner i 3. kvartal 2023. Især i Region Syddanmark var der en positiv udvikling, men også Region Hovedstaden havde en mærkbart højere andel af hurtige ambulancer. Region Sjælland kunne på grund af et nyt it-system slet ikke opgøre responstiderne i kvartalet. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er nået frem til patienten, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 3. kvartal 2023

Tallene for 3. kvartal 2022 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 21,9 pct. (22,0 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 65,4 pct. (63,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 89,2 pct. (89,3 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,5 pct. (26,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,5 pct. (71,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,2 pct. (92,3 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,2 pct. (26,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 76,9 pct. (74,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,3 pct. (95,4 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: * (27,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: * (66,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: * (90,8 pct.)
 • *) Region Sjælland kan på grund af nyt it-system ikke opgøre responstider for 3. kvartal 2023

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 25,3 pct. (24,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 83,1 pct. (81,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,6 pct. (97,1 pct.)

Annonce