Kompliceret udbud: Rigspolitiet vil købe nyt radiosystem til Grønland

I dag anvender Grønlands Politi et analogt FM-radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation indenfor den enkelte by eller bygd. Derfor skal der anskaffes et helt nyt system, der kan dække hele Grønland. Men det bliver et teknisk kompliceret udbud med en række særlige krav, og hvor det nye radiosystem kan baseres på enten et dedikeret system med egne frekvenser eller på det offentlige mobilnet.

Rigspolitiet planlægger at gennemføre et udbud af et nyt radiokommunikationssystem til Grønlands Politi i løbet af i år.

I dag anvender Grønlands Politi et analogt FM-radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation indenfor den enkelte by eller bygd. Det er således ingen mulighed for at kommunikere fra politiets vagtcentral i Nuuk til de øvrige byer og bygder. På nuværende tidspunkt er der endvidere kun etableret dækning i de byer og bygder, som har faststationeret politi.

Grønlands Politi har derfor brug for et nyt radiobaseret kommunikationssystem, der understøtter push-to-talk (PTT) kommunikation, og som giver dækning i byer og bygder ned til ca. 200 indbyggere. Men kommunikationssystemet vil kunne baseres på enten et dedikeret system med egne frekvenser eller på offentlig mobiltelefoni og mobilt bredbånd-radionet. Det eksisterende mobilnet i Grønland er i 2017-2018 blevet opdateret til 4G med dækning i alle byer ned til mellem 100 og 200 indbyggere.

Skal dokumentere egenskaber ved lav temperatur

Udbuddet af den samlede kommunikationsløsning forventes at bestå af adgang til et radionet, en tjeneste med PTT- og gruppekalds-funktionalitet, radiodispatch, terminaler med tilbehør samt drift, support og vedligehold af den samlede løsning. Det vil forventeligt blive stillet et krav om, at terminaler, som skal anvendes af politiet til den nye radiokommunikationsløsning, kan operere i det grønlandske klima, og at leverandører skal fremlægge dokumentation for terminalers funktionelle egenskaber ved lav temperatur.

Derudover vil der forventeligt blive stillet krav om, at det skal være muligt at tilkøbe en mobil radiokommunikationsløsning. Den mobile løsning skal give mulighed for, at der kan etableres kommunikation lokalt, når og hvor behovet opstår. Det være sig i områder, som normalt er uden dækning, eller i områder, som midlertidigt er uden dækning. Det vil i udbuddet forventeligt være et krav, at den mobile løsning baseres på afprøvet teknologi og anvender enheder, der kan anses for at være ”hyldevarer”, og som giver mulighed for at tilslutte minimum 20 brugere. Der vil blive stillet krav om, at den mobile løsning anvender krypteret kommunikation i alle led.

I første omgang efterspørger Rigspolitiet markedets input til, hvilke mobile radiokommunikationsløsninger, der kan tilbydes, og hvilke muligheder der er for opnåelse af forbindelse til politiets vagtcentral i Nuuk. Derfor har Rigspolitiet opstillet en række spørgsmål, som man beder potentielle leverandører om at besvare:

Spørgsmål vedr. det mobile kommunikationssystem

“1.1 Findes der løsninger, der er egnet til at fungere som et mobilt kommunikationssystem? Leverandøren bedes beskrive sådanne løsninger.

1.2 Er løsningen/løsningerne baseret på hhv. smalbåndede teknologier eller anvendes der mobilt bredbånd?

1.3 Er løsningen/løsningerne så transportable, at de kan bæres af en person, eller kræves der løft med helikopter eller lignende?

1.4 Hvilken kapacitet har løsningen/løsningerne i form af maksimalt antal brugere, der kan anvende løsningen ude i selve indsatsområdet?

1.5 Kan løsningen/løsningerne forbindes til eksisterende telenet eller direkte til radiodispatchen på politiets vagtcentral i Nuuk? Leverandøren bedes beskrive, hvordan forbindelse etableres og hvilke teknologier, der anvendes.

1.6 Hvilken kapacitet vil der kunne opnås på forbindelsen tilbage til det faste telenet eller vagtcentralen?

1.7 Hvilke muligheder er der for strømforsyning af den mobile løsning?

1.8 Anvendes der en hybrid løsning med batteriforsyning og en anden energikilde? Leverandøren bedes endvidere oplyse den forventede driftstid på hhv. batterier og en evt. anden energikilde.

1.9 Hvilket prisniveau ligger de beskrevne mobile løsninger på?

Leverandøren bedes, hvis det er muligt, medsende datablade eller andre tekniske beskrivelser af den mobile løsning.”

Spørgsmål vedr. terminaler

“Idet Rigspolitiet allerede har kendskab til og erfaring med anvendelse af TETRA terminaler, herunder disses egenskaber, relaterer nedenstående spørgsmål sig alene til LTE terminaler eller andre relevante terminaler.

2.1 Hvor mange forskellige typer LTE terminaler eller andre relevante terminaler med dedikeret PTT knap – som kan operere i det grønlandske klima – kan leverandøren tilbyde?

2.2 Leverandøren bedes for de terminaler, der er oplyst i svar 2.1 oplyse minimums opbevarings- og driftstemperaturer, samt driftstid ved +20C og den laveste driftstemperatur. Kan leverandøren skaffe dokumentation for terminalernes funktionelle egenskaber ved lave temperaturer?

2.3 Hvordan kan verificerende klimatest af LTE terminaler eller andre relevante terminaler gennemføres tids- og omkostningseffektivt?

2.4 Kan samme terminaler anvendes både til den nye kommunikationsløsning og til den mobile løsning? Hvilke teknologier skal eventuelt understøttes for at dette er muligt?”

Annonce