Rigspolitiet køber frekvens til nyt SINE-kommunikationsnetværk

Det bliver nu lidt lettere for nye aktører at deltage i det kommende udbud af driften af SINE-kommunikationsnetværket. Rigspolitiet har nemlig købt tilladelse til et frekvensområde. Formålet er at give tilbudsgivere i det kommende udbud muligheden for at basere den løsning, som de byder ind med, på den nye frekvenstilladelse, hvis det ønskes.

Der har været hård kritik af at Dansk Beredskabskommunikation, som i dag driver SINE, samtidig har licens på SINE-radionetværkets nuværende frekvensbånd frem til 2026. Konsekvensen er nemlig, at konkurrenterne ikke vil kunne tilbyde en fortsat anvendelse af det nuværende frekvensbånd. Dermed risikerer man, at tusindvis af SINE-radioer enten skal omprogrammeres eller helt udskiftes.

Hidtil har Rigspolitiet henvist til, at en ny leverandør enten vil skulle have rådighed over en anden frekvenstilladelse eller indgå aftale med en indehaver af en frekvenstilladelse om anvendelse af denne. Nu bliver det dog lidt lettere for nye leverandører, fordi Rigspolitiet har købt en frekvenstilladelse, som de kan basere sig på.

Konkret har Rigspolitiet fra Energistyrelsen købt tilladelse til at anvende et segmenteret frekvensområde mellem hhv. 409,9875 og 414,2875 MHz (båndgrænser) og 419,9875 og 424,2875 MHz (båndgrænser) under hensyntagen til eksisterende tilladelser i samme område.

Rigspolitiet oplyser, at de nærmere vilkår for anvendelsen af frekvenstilladelsen vil blive nærmere behandlet i udbudsmaterialet og i udbudsprocessen i øvrigt.

Annonce