Rigspolitiet: SINE-udbud er ikke konkurrenceforvridende

Arkivfoto

Selv om Dansk Beredskabskommunikation har licens på SINE-radionetværkets nuværende frekvensbånd frem til 2026, så er det kommende udbud af SINE ikke konkurrenceforvridende. Det mener Rigspolitiet, som henviser til, at andre bydere selv kan få en frekvenstilladelse eller kan indgå aftale om brug af andres frekvenser. Samtidig slår Rigspolitiet fast, at det vil være ulovligt at tilbagekalde Dansk Beredskabskommunikations frekvenstilladelse.

Den fremtidige drift af beredskabets fælles radionetværk, SINE, kommer i udbud i løbet af i år, men udbuddet har været hårdt kritiseret. Den nuværende leverandør, det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation, har nemlig frekvenstilladelsen til det frekvensbånd, som SINE anvender, og den tilladelse udløber først i 2026.

Konsekvensen er, at konkurrenterne ikke vil kunne tilbyde en fortsat anvendelse af det nuværende frekvensbånd, og dermed risikerer man, at tusindvis af SINE-radioer enten skal omprogrammeres eller helt udskiftes.

Ikke lovligt at tilbagekalde tilladelse

Rigspolitiet, der har ansvaret for SINE-nettet, slår imidlertid fast, at det ikke vil være lovligt at knytte frekvenstilladelsen sammen med udbuddet – og dermed potentielt tilbagekalde tilladelsen fra Dansk Beredskabskommunikation, hvis selskabet ikke vinder udbuddet.

”Dansk Beredskabskommunikation har i dag en frekvenstilladelse, som de anvender til driften af SINE-nettet i frekvensbåndet 380-400 MHz. Denne frekvenstilladelse kan ikke tilbagekaldes af Energistyrelsen, idet der ikke er en saglig grund herfor, jf. frekvenslovens §§ 24-26”, oplyser Rigspolitiet.

Kan frit vælge teknologi

Samtidig understreger Rigspolitiet, at man ikke mener, at det kommende udbud dermed bliver konkurrenceforvridende, selv om det er en forudsætning, at en leverandør råder over en frekvenstilladelse eller indgår i et samarbejde med en partner, der råder over en frekvenstilladelse:

”Det anses ikke som konkurrenceforvridende, at udbuddet og frekvenserne ikke udbydes samtidigt, da det kommende udbud af et beredskabsnet, i lighed med det oprindelige udbud i 2006, ikke vil indeholde krav om, at tilbudsgivere baserer deres tilbud på en særlig frekvenstilladelse eller teknologi. En ny leverandør vil enten skulle have rådighed over en anden frekvenstilladelse eller indgå aftale med en indehaver af en frekvenstilladelse om anvendelse af denne. Det vil f.eks. være muligt at indgå kommercielle aftaler med indehavere af frekvenstilladelser, således at det ikke er nødvendigt at erhverve sig en frekvenstilladelse for at kunne deltage i SINE-udbuddet”, oplyser Rigspolitiet – og tilføjer:

”Domstolene har ved tre endelige domme fundet, at den anvendte fremgangsmåde for SINE-udbuddet i 2006, hvor det på baggrund af funktionalitetskrav til nettet overlades til tilbudsgiverne at vælge den bedste teknologi og det relevante frekvensbånd, ikke var i strid med udbudsreglerne”. Rigspolitiet henviser her til de sager, som vragede leverandører – Damm, Cassidian/EADS og Nethleas – anlagde efter udbuddet i 2006.

Forventer stor interesse for udbuddet

Endvidere vurderer Rigspolitiet, at der nok skal komme konkurrence om at levere SINE:

”Det er Rigspolitiets forventning, at der vil være en stor interesse for udbuddet og derfor også et tilstrækkeligt antal potentielle leverandører til at sikre konkurrencen. Forventningen er baseret på erfaringer fra andre lande i forbindelse med lignende udbud. Dertil kommer, at flere markedsaktører i forbindelse med Rigspolitiets tekniske dialog i ultimo 2016/primo 2017 eksplicit udtrykte, at de var interesserede i at byde på en kontrakt om etablering, drift og vedligehold af et net til beredskabskommunikation”.

Udbuddet forventes at blive annonceret ultimo 2019, hvorefter udbudsprocessen vil vare frem til midten af 2021, hvor en ny kontrakt kan tildeles. Men da den nuværende kontrakt udløber i maj 2021 uden mulighed for yderligere forlængelse, forventer Rigspolitiet at gøre brug af kontraktens nødbestemmelse, som indebærer, at Dansk Beredskabskommunikation er forpligtet til at fortsætte med at levere adgang til nettet på de hidtil gældende vilkår, indtil en eventuelt ny leverandør overtager leveringen.

Annonce