Banedanmark er nu også på SINE

Banedanmark blev i foråret godkendt til at anvende beredskabets fælles radionet, SINE, og nu er Banedanmark så klar til at kommunikere med beredskaberne ved større ulykker eller driftsforstyrrelser på jernbanenettet. Banedanmark hører til gruppen af brugere på SINE, der har fået adgang til beredskabernes fælles radionettet som ”Andre aktører”.

Begrundelsen for, at Banedanmark er blevet godkendt som SINE-bruger, er at Banedanmark løser samfundsvigtige opgaver med tilknytning til beredskabsområdet, hvor det er en fordel, at de kan tale direkte med indsatsledere fra politi, brandvæsen og ambulancetjeneste ved en hændelse på togbanen. Banedanmark får adgang til samtlige skadestedssæt, oplyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Under en hændelse på jernbanen har Banedanmark til opgave at alarmere beredskaberne og bistå dem, både med teknisk viden og med viden om indsatspersonalets sikkerhed, da det at færdes på jernbanen udgør en stor sikkerhedsrisiko. Banedanmark har ligeledes til opgave hurtigt at reetablere driften efter afsluttet indsats, da en hændelse på jernbanen har store samfundsmæssige konsekvenser. Holder togene stille i bare få minutter på en hovedstrækning, bliver tusindvis af passagerer således påvirket.

TOAS (forummet for Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) har godkendt Banedanmarks anvendelse af skadestedssæt, og Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation har efterfølgende sammen med Banedanmark udarbejdet netskitserne for kommunikationen under fremkørsel og på stedet.

Annonce