Vestfyn har nu fuld SINE-dækning

Arkivfoto

Ujævnt terræn og store træer. Det er nogle af de ting, der kan medføre udfald i SINE-dækningen. I området omkring Nørre Aaby på Vestfyn har man siden opstarten af SINE registeret dårlig dækning, men efter et samarbejde mellem Middelfart Brandvæsen og Center for Beredskabskommunikation er der nu implementeret en løsning, som giver fuld dækning i området.

En del af Middelfart Kommunes administration har til huse i Nørre Aaby, og det var i forbindelse med indsatser i området, at brandvæsenet blev opmærksom på den manglende SINE-dækning.

“En del af kommunens administrationer er placeret i Nørre Aaby, og derfor opdagede vi hurtigt, at der var dækningsproblemer her. Vi testede dækningen i området og indberettede fejlene til SINE Helpdesk. Resultatet blev etableringen af et nyt site”, fortæller Ole Olsen, der er beredskabsinspektør i Middelfart Brandvæsen.

Mange højrisiko-virksomheder

Ole Olsen fortæller, at Nørre Aaby med sine knapt 3.000 indbyggere langsomt vokser sig større med et velfungerende handelsliv og store erhvervsområder med højrisiko-virksomheder. Hertil kommer en gennemgående og trafikeret infrastruktur med såvel motorvej som jernbane. Udviklingen i demografi og infrastruktur betyder, at der er potentiale for større ulykker og dermed større redningsindsatser i området.

“Byen vokser sig hurtigt større og rummer blandt andet rådhus for Teknik- og Miljøforvaltningen. Der vil let kunne opstå beredskabsmæssige situationer, hvor en del af kommunens krisestab skal træde sammen, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at kunne benytte rådhuset som base for en redningsindsats. Derfor er det også meget vigtigt, at det samlede beredskab kan kommunikere problemfrit via SINE”, siger Ole Olsen.

Nu er dækningen optimal

Det nye site blev etableret og sat i drift i begyndelsen af 2013, og herefter har Dansk Beredskabskommunikation foretaget justeringer på de omkringliggende sites, så dækningen nu er optimal.

“Ujævnt og kuperet terræn kan medføre, at der opstår små lommer med ringe eller ingen dækning. Det ser vi på med stor alvor, specielt når der i et område som Nørre Aaby er højrisiko-virksomheder og centrale trafikkundepunkter.  Disse faktorer har været medvirkende til, at vi har øget kapaciteten og forbedret dækningen ved Nørre Aaby”, siger Carsten Mau, der er sektionsleder i Center for Beredskabskommunikation.

Annonce